Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ


Самуся(726x1024).jpg
Самуся Володимир Ілліч, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (1975 р.) за спеціальністю «Гірничі машини і комплекси», кваліфікація – гірничий інженер-електромеханік.
Доктор технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – Гірничі машини, тема докторської дисертації «Наукове обгрунтування та розробка технічних рішень з удосконалення гальмівної системи шахтних барабанних підйомних машин» (1997 р.).
Завідувач кафедри гірничої механіки з 1997 р.
Академік підйомно-транспортної Академії наук України, член-кореспондент Академії гірничих наук України.
Член Національного комітету України з тепло- і масообміну.
Член експертної ради з гірництва та металургії з питань проведення експертизи дисертацій МОН України.
Член науково-експертної ради за фаховим напрямом «Механіка» МОН України.
Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки за роботу «Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика)» (2013).
Викладає дисципліни: «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств», «Шахтні підйомні установки», «Водовідливні та вентиляторні установки», «Динаміка стаціонарних установок шахт».
Підвищення кваліфікації – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2020 р.), тема „Удосконалення та поглиблення знань у галузі сучасних енергомеханічних комплеків гірничих підприємств та впровадження новітніх технологій у навчальний процес”.
Напрям наукових досліджень – створення умов та обладнання для безпечної експлуатації шахтних підйомних комплексів, розробка та впровадження перспективних наукових розробок в галузі теплонасосних технологій з використання викидного тепла на гірничих підприємствах.
Під керівництвом Самусі В.І. створені перша в Україні мобільна аварійно-рятувальна підйомна установка та найпотужніша в світі теплонасосна установка для утилізації викидного тепла шахтної води на шахті «Благодатна» ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля".
Усього опубліковано 233 наукові-методичних праці, у тому числі 7 монографій і навчальних посібників, зроблено наукове відкриття, отримано 21 патент на винаходи. Опубліковано за кордоном 28 наукових статей у провідних виданнях та зроблено доповіді на міжнародних наукових конференціях, форумах та конгресах.
 • Scopus Profile
 • ORCID Profile
 • Google Scholar Profile
 • Web of Science ResearcherID
 • Основні науково-методичні публікації
 • Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 3, кімн. 15
  тел. (0562) 47-05-36
  E-mail: samusia.v.i@nmu.one
  Kyrychenko.jpg
  Кириченко Євген Олексійович, професор кафедри гірничої механіки, доктор технічних наук.
  Закінчив Дніпропетровський державний університет (1974 р.) за спеціальністю «Аерогідродинаміка», кваліфікація – інженер-механік.
  Доктор технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – Гірничі машини, тема докторської дисертації «Наукове обгрунтування параметрів трубних систем для гідропідйому корисних копалин».
  Академік підйомно-транспортної Академії наук України.
  Член наукової ради за фаховим напрямом «Машинобудування» МОН України.
  Викладає дисципліни: «Гідравліка», «Гідромеханіка та термодинаміка», «Гідравліка та гідропривід гірничих машин».
  Підвищення кваліфікації – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2015 р.), тема «Удосконалення гідропневмотранспортних систем на гірничодобувних підприємствах».
  Напрям наукових досліджень – створення технологічного устаткування для гірничо-морських видобувних комплексів, зокрема систем підйому видобутих корисних копалин зі дна Світового океану та вдосконалення способів підйому, водовідливу і пневмогідравлічного транспортування.
  Усього опубліковано 172 наукові праці, у тому числі 5 монографій, зроблено два наукових відкриття, отримано 94 патенти на винаходи. Опубліковано 20 наукових статей у провідних закордонних виданнях та зроблено доповіді на міжнародних наукових конференціях, форумах та світових конгресах.
 • Scopus Profile
 • ORCID Profile
 • Google Scholar Profile
 • Основні науково-методичні публікації
 • Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 3, кімн. 12
  тел. (056) 756-09-82, внутр. 2-82
  E-mail: kyrychenko.ye.o@nmu.one
  Felonenko.jpg
  Фелоненко Станіслав Васильович, декан механіко-машинобудівного факультету, професор кафедри гірничої механіки, кандидат технічних наук
  Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (1976 р.) за спеціальністю «Гірничі машини і комплекси», кваліфікація – гірничий інженер-електромеханік.
  Кандидат технічних наук за спеціальністю 01.02.06 – Динаміка, міцність машин, приладів та апаратури, тема кандидатської дисертації «Динаміка і методи розрахунку вібраційних машин з рідким середовищем» (1987 р.).
  Викладає наступні дисципліни: «Гірничі машини», «Ремонт, монтаж, наладка та експлуатація гірничого обладнання».
  Підвищення кваліфікації – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2017р.), тема «Механіка машин і процесів переробки мінеральної сировини».
  Наукова робота пов'язана з удосконаленням методів розрахунку та конструкцій гірничих та вібротранспортних машин.
 • Scopus Profile - 1
 • Scopus Profile - 2
 • ORCID Profile
 • Google Scholar Profile
 • Основні науково-методичні публікації
 • Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 1, кімн. 34
  Тел. внутр. 5-23, E-mail: felonenko.s.v@nmu.one
  Holomenyuk.jpg
  Холоменюк Михайло Васильович, доцент кафедри гірничої механіки, кандидат технічних наук.
  Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (1971 р.) за спеціальністю «Гірнича електромеханіка», кваліфікація – гірничий інженер-електромеханік.
  Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – Гірничі машини, тема дисертації «Дослідження та розробка економічних схем рудникового дожимного компресора з певматичним приводом» (1983 р.).
  Викладає дисципліни: «Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка», «Водовідливні та вентиляторні установки», «Термодинаміка та теплопередача», «Основи теплотехніки та енергетичні установки».
  Підвищення кваліфікації – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2017 р.), тема «Удосконалення та поглиблення знань у галузі гірничої механіки та впровадження даних про новітні технології у навчальний процес».
  Наукова робота пов'язана з удосконаленням методів розрахунку та конструкцій шахтних стаціонарних та теплоенергетичних установок.
 • Scopus Profile
 • ORCID Profile
 • Google Scholar Profile
 • Основні науково-методичні публікації
 • Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 3, кімн. 12
  тел. (056) 756-09-82, внутр. 2-82
  E-mail: kholomeniuk.m.v@nmu.one
  OKSEN.jpg
  Оксень Юрій Іванович, доцент кафедри гірничої механіки, кандидат технічних наук.
  Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (1975 р.) за спеціальністю «Гірничі машини і комплекси», кваліфікація – гірничий інженер-механік.
  Кандидат технічних наук за спеціальностями 05.05.06 – Гірничі машини та 05.15.11 – Фізичні процеси гірничого виробництва, тема кандидатської дисертації «Розробка методу розрахунку раціональних параметрів експлуатованих дегазаційних систем вугільних шахт» (1987 р.).
  Викладає наступні дисципліни: «Пневматичні установки гірничих підприємств», «Енергозбереження на гірничих підприємствах», «Установки для кондиціонування повітря шахт», «Теплотехніка», «Термодинаміка», «Теплообмін та теплоенергетичні установки».
  Підвищення кваліфікації – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2017р.), тема: «Новітні та перспективні технології утилізації низькопотенційного тепла промислових установок та утилізації шахтного метану».
  Науковий напрям – розробка та впровадження перспективних наукових розробок в галузі теплонасосних та когенераціонних технологій з використання викидного тепла на гірничих підприємствах. З участю Ю.І. Оксеня створена найпотужніша в світі теплонасосна установка для утилізації викидного тепла шахтної води на шахті «Благодатна» ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля".
 • Scopus Profile - 1
 • Scopus Profile - 2
 • ORCID Profile
 • Google Scholar Profile
 • Основні науково-методичні публікації
 • Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 3, кімн. 12
  тел. (056) 756-09-82, внутр. 2-82
  E-mail: oksen.yu.i@nmu.one

  Cheberyachko.jpg
  Чеберячко Іван Михайлович, доцент кафедри гірничої механіки, кандидат технічних наук.
  Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (1973 р.) за спеціальністю «Гірничі машини і комплекси», кваліфікація – гірничий інженер-механік.
  Кандидат технічних наук за спеціальностями 05.06.06 – Гірничі машини, 05.06.03 – Збагачення корисних копалин, тема кандидатської дисертації ”Розробка процесу тонкого подрібнення матеріалів вихрових струминних млинах” (1988 р.).
  Викладає дисципліни: «Гідромеханіка та термодинаміка», «Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка», «Гідравліка та гідропривід», «Гідравліка та гідропривід гірничих машин», «Водовідливні та вентиляторні установки», «Гідравліка».
  Підвищення кваліфікації – 1) Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2017р.), тема: „Новітні гідротранспортні системи і комплекси для гірничих підприємств”; 2) Отримав сертифікат учасника програми міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації від 02.10.17 – 17.11.2017, тема «Практичне супроводження наукових освітніх проектів» KRS 0000571071
  Наукова робота пов'язана з удосконаленням процесів гідротранспортування та збагачення корисних копалин на гірничих підприємствах.
  Усього опубліковано 84 науково-методичних праці та отримано 32 патенти на винаходи. Опубліковано 12 наукових статей у провідних закордонних виданнях та зроблено доповіді на міжнародних наукових конференціях.
 • Scopus Profile
 • ORCID Profile
 • Google Scholar Profile
 • Основні науково-методичні публікації
 • Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 3, кімн. 12
  тел. (056) 756-09-82, внутр. 2-82
  E-mail: cheberiachko.i.m@nmu.one  Digevsky.jpg
  Діжевський Борис Кирилович, доцент кафедри гірничої механіки
  Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (1971 р.) за спеціальністю «Гірнича електромеханіка», кваліфікація – гірничий інженер-електромеханік.
  Викладає наступні дисципліни: «Ремонт, монтаж, наладка та експлуатація гірничого обладнання», «Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва».
  Підвищення кваліфікації – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2016р.), тема: «Новітні технології, методи, засоби та устаткування для діагностування шахтного стаціонарного обладнання».
  Наукова робота пов'язана з шахними підйомними та теплонасосними установками.
 • Scopus Profile
 • ORCID Profile
 • Google Scholar Profile
 • Основні науково-методичні публікації
 • Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 3, кімн. 12
  тел. (056) 756-09-82, внутр. 2-82
  E-mail: dizhevskyi.b.k@nmu.one

  Illyina_I.jpg
  Ільїна Інна Сергіївна, доцент кафедри гірничої механіки, кандидат технічних наук.
  Закінчила Дніпропетровський національний університет (2002 р.) за спеціальністю «Прикладна математика», кваліфікація – магістр.
  Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.06 - гірничі машини, тема кандидатської дисертації «Розробка та обґрунтування методу діагностування стану систем «підйомна посудина – армування» (2006 р.).
  Викладає наступні дисципліни: «Діагностика гірничого обладнання», «Динаміка стаціонарних установок шахт», «Проектування енергомеханічних комплексів гірничих підприємств».
  Підвищення кваліфікації – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2017р.), тема: „Сучасні методи та апаратура для діагностування підйомних установок”.
  Наукова робота пов'язана з шахтним підйомом.
 • Scopus Profile
 • ORCID Profile
 • Google Scholar Profile
 • Основні науково-методичні публікації
 • Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 3, кімн. 11
  тел. (056) 756-09-82, внутр. 2-82
  E-mail: ilina.i.s@nmu.one


  Komissarov.jpg
  Коміссаров Юрій Олексійович, старший викладач кафедри гірничої механіки
  Закінчив Державну гірничу академію України (1996 р.) за спеціальністю «Експлуатація машин та електроустаткування гірничого виробництва», кваліфікація – гірничий інженер-електромеханік.
  Викладає наступні дисципліни: «Проектування стаціонарних установок гірничих підприємств», «Шахтні підйомні установки», «Стаціонарні установки гірничих підприємств», «Стаціонарні машини», «Водовідливні та вентиляторні установки».
  Підвищення кваліфікації – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2018р.), тема: «Новітні технології, методи, засоби та устаткування для діагностування шахтного стаціонарного обладнання».
  Наукова робота пов'язана з шахтними підйомними та теплонасосними установками. З участю Коміссарова Ю.О. створені перша в Україні мобільна аварійно-рятувальна підйомна установка та найпотужніша в світі теплонасосна установка для утилізації викидного тепла шахтної води на шахті «Благодатна» ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля".
 • Scopus Profile
 • ORCID Profile
 • Google Scholar Profile
 • Основні науково-методичні публікації
 • Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 3, кімн. 11
  тел. (056) 756-09-82, внутр. 2-82
  E-mail: komissarov.yu.o@nmu.one


  Illyina_S.jpg
  Ільїна Світлана Сергіївна, доцент кафедри гірничої механіки, кандидат технічних наук.
  Закінчила Національний гірничий університет (2008 р.) за спеціальністю «Гірниче обладнання», кваліфікація – гірничий інженер-механік.
  Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – Гірничі машини, тема кандидатської дисертації «Розробка та обґрунтування методів і засобів зниження динамічних навантажень в системах «посудина – армування» вертикальних стовбурів з порушеною геометрією» (2012 р.).
  Викладає наступні дисципліни: «Гідромеханіка та термодинаміка», «Гідравліка», «Гідравліка та гідропривід гірничих машин».
  Підвищення кваліфікації – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2019р.)
  Наукова робота пов'язана з шахним підйомом.
 • Scopus Profile
 • ORCID Profile
 • Google Scholar Profile
 • Основні науково-методичні публікації
 • Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 3, кімн. 11
  тел. (056) 756-09-82, внутр. 2-82
  E-mail: ilina.s.s@nmu.one


  Bobrishov.jpg
  Бобришов Олександр Олексійович, старший викладач кафедри гірничої механіки
  Закінчив Національну гірничу академію України (1999 р.) за спеціальністю «Гірниче обладнання», кваліфікація – гірничий інженер-механік.
  Викладає наступні дисципліни: «Гідротранспорт на гірничих підприємствах», «Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва» «Водовідливні та вентиляторні установки», «Гідравліка та гідропривід гірничих машин», «Гідравліка».
  Підвищення кваліфікації – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2020р.), тема: "Удосконалення та поглиблення знань у галузі гірничої механіки, та впровадження новітніх технологій у навчальний процес".
  Наукова робота пов'язана з шахтним підйомом, транспортними машинами, гірничими машинами, теплоутилізаційними установками та гідротранспортом на гірничих підприємствах.
 • Scopus Profile
 • ORCID Profile
 • Google Scholar Profile
 • Основні науково-методичні публікації
 • Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 3, кімн. 11
  тел. (056) 756-09-82, внутр. 2-82
  E-mail: bobryshov.o.o@nmu.one
  Trophimova.jpg
  Трофимова Олена Павлівна, старший викладач кафедри гірничої механіки
  Закінчила Національну гірничу академію України (2001 р.) за спеціальністю «Гірниче обладнання», кваліфікація – гірничий інженер-механік.
  Викладає наступні дисципліни: «Технічна термодинаміка та теплообмін», «Термодинаміка».
  Підвищення кваліфікації – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (2017р.), тема:«Новітні та перспективні технології утилізації низькопотенційного тепла промислових установок та утилізації шахтного метану».
  Наукова робота пов'язана з шахтним підйомом.
 • Scopus Profile
 • ORCID Profile
 • Google Scholar Profile
 • Основні науково-методичні публікації
 • Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 3, кімн. 11
  тел. (056) 756-09-82, внутр. 2-82
  E-mail: trofymova.o.p@nmu.one
  © 2006-2022 Інформація про сайт