Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукові публікації кафедри


 • 2022


 • 1. Kolosov, D.L. Desing-induced operational changts of stress-strain state in flat rubber-cable tractive element of hoisting and transporting machine [Теxt] / D.L. Kolosov, V.I. Samusia, O.I. Bilous, S.V. Onyshchenko // Prospects for developing resource-saving technologies in mineral mining and processing: multi-authored monograph. - Petrosani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2022. - pp. 214-241.
 • 2. Belmas, I.V. Stress-strain state of flexible composite tractive element with cable breakages at tubular-shaped and transitional areas [Теxt] / I.V. Belmas, D.L. Kolosov, V.I. Samusia, A.L. Kolosov, S.V. Onyshchenko // Prospects for developing resource-saving technologies in mineral mining and processing: multi-authored monograph. - Petrosani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2022. - pp. 435-467.
 • 3. Дослідження у вихровій установці сушіння, доподрібнення та видалення із залізного сурику хлоровмісних домішок / І.М. Чеберячко, Є.О. Кириченко, Ю.І. Чеберячко, О.П. Трофимова, О.О. Шустов // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». – 2022. – №67. – C. 95-102.
 • 4. Трофимова О.П. Вплив густини енергії потоку на ефективність подрібнення продукту у вихрових млина/ О.П. Трофимова // Збірник праць за матеріалами ХII Всеукраїнської науково-технічної конференції „Наукова весна-2022”. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка». - 2022. - Т. 4. – C. 4-4.
 • 5. Ільїна, І.С. Математична модель динамічних процесів в похилих підйомних установках / І.С. Ільїна // Збірник праць за матеріалами ХII Всеукраїнської науково-технічної конференції „Наукова весна-2022”. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка». - 2022. - Т. 4. – C. 4-1.
 • 6. Ільїна,С.С. Дослідження динаміки системи «канат – посудина» автомобільно-клітьового підйомника / С.С. Ільїна // Збірник праць за матеріалами ХII Всеукраїнської науково-технічної конференції „Наукова весна-2022”. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка». - 2022. - Т. 4. – C. 4-2 - 4-3.
 • 7. Суров, Д.О. О параметрах потоку пилогазової суміші, що впливають на процес подрібнення вихідного матеріалу у вихрових апаратах [Текст] / Д.О. Суров // Збірник праць за матеріалами 77-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки-2022» (16 - 20 травня 2022 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – C. 82. Науковий керівник: ст. викладач Трофимова О.П.
 • 8. Чевдар, О.В. Підйомні установки для ведення аварійно-рятувальних робот у вертикальних шахтних стовбурах [Текст] / О.В. Чевдар, М.А. Щеголяев // Збірник праць за матеріалами 77-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки-2022» (16 - 20 травня 2022 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – C. 86-87. Науковий керівник: д.т.н., проф. Самуся В.І.
 • 9. Чевдар, О.В. Математичне моделювання динамічних процесів дискового гальма мобільної аварійно-рятувальної установки [Текст] / О.В. Чевдар // Збірник праць за матеріалами 77-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки-2022» (16 - 20 травня 2022 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – C. 83-85. Науковий керівник: д.т.н., проф. Самуся В.І.
 • 10. Проскуровський, В.С. Обгрунтування до вибору експлуатаційних параметрів обладнання при проведенні підготовчих виробок [Текст] / В.С. Проскуровський // Збірник праць за матеріалами 77-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки-2022» (16 - 20 травня 2022 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – C. 80. Науковий керівник: к.т.н., проф. Фелоненко С.В.
 • 11. Антіпов, М.Д. Дослідження в середовищі mathcad динамічних навантажень в канатах шахтних підйомних машин зі шківом тертя [Текст] / М.Д. Антіпов // Збірник праць за матеріалами 77-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки-2022» (16 - 20 травня 2022 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – C. 70-71. Науковий керівник: ст. викладач Коміссаров Ю.О.
 • 12. Бірюченко, М.П. Резонансні явища під час руху посудини в провідниках шахтних підйомних установок [Текст] / М.П. Бірюченко // Збірник праць за матеріалами 77-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки-2022» (16 - 20 травня 2022 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – C. 72-73. Науковий керівник: к.т.н., доц. Ільїна І.С.
 • 13. Гончарук, А.М. Обгрунтування параметрів пунктів охолодження повітря у тупікових гірничих виробках [Текст] / Гончарук А.М., Д.Є. Мозуляка // Збірник праць за матеріалами 77-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки-2022» (16 - 20 травня 2022 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – C. 74. Науковий керівник: к.т.н., доц. Оксень Ю.І.
 • 14. Каїрський, Д.С. Про моделювання руху пилогазової суміші у вихрових апаратах [Текст] / Д.С. Каїрський // Збірник праць за матеріалами 77-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки-2022» (16 - 20 травня 2022 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – C. 75. Науковий керівник: к.т.н., доц. Чеберячко І.М.
 • 15. Кляцький, Є.В. Дослідження динаміки канатів шахтної підйомної установки в умовах зовнішніх періодичних збурень [Текст] / Є.В. Кляцький // Збірник праць за матеріалами 77-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки-2022» (16 - 20 травня 2022 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – C. 76-77. Науковий керівник: к.т.н., доц. Ільїна С.С.
 • 16. Колісниченко, Д.С. Раціональний метод налагоджування насосів головної водовідливної установки горизонта 250 м шахти «Ювілейна» [Текст] / Д.С. Колісниченко // Збірник праць за матеріалами 77-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки-2022» (16 - 20 травня 2022 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – C. 78-79. Науковий керівник: к.т.н., доц. Холоменюк М.В.
 • 17. Чупир, О.А. Раціональна схема головного водовідливу глибоких вугільних шахт, що розробляють пласти крутого падіння [Текст] / О.А. Чупир // Збірник праць за матеріалами 77-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки-2022» (16 - 20 травня 2022 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – C. 88-90. Науковий керівник: к.т.н., доц. Холоменюк М.В.
 • 18. Сєдєнков, А.С. Проблема конструювання гідропідйомів у складних умовах значних тисків і глибин [Текст] / А.С. Сєдєнков // Збірник праць за матеріалами 77-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки-2022» (16 - 20 травня 2022 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – C. 81. Науковий керівник: д.т.н., проф. Кириченко Є.О.
 • 2021


 • 1. Vynohradov, B.V. Dynamic loads in self-aligning gear transmissions of heavy loaded machines / B.V. Vynohradov, D.O. Fedin, V.I. Samusya, D.L. Kolosov // Naukovyi Visnyk Natsіonalnoho Hіrnychoho Unіversitetu. – Dnipro: NTU Dnipro Polytechnic, 2021 – № 1. – pp. 84–90.
 • 2. Sobota , J. Dynamic States Equations of Transport Pipeline in Deep-Sea Mining [Теxt] / J. Sobota, X. Jianxin, E. Kirichenko // Archives of Mining Sciences. – Krakow: Committee of Mining Polish Academy of Sciences (PAS). – 2021. – vol. 66. – № 3. – pp. 385-392.
 • 3. Вплив нелінійності деформування тросів гумотросового каната на його напружено-деформований стан / Д.Л. Колосов, В.І. Самуся, Г.І. Танцура, О.І. Білоус, О.М. Воробйова // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». – 2021. – №66. – C. 132-139.
 • 4. Сheberiachko, I.M. A method of producing red oxide / I.M. Сheberiachko, Yu. I. Сheberiachko, O.P. Trofymova // International Scientific and Technical Internet Conference „Innovative Development of Resource-Saving Technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. – Petrosani, Romania. Universitas Publishing, 2021. – p. 111 – 112.
 • 5. Пат.124248 України, кл. C09C 1/24. Спосіб отримання залізного сурику / Чеберячко Ю.І., Чеберячко І.М., Кириченко Є.О., Самуся В.І. – Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.
 • 6. Чевдар, О.В. Вплив геометричних параметрів армування на динамічні параметри взаємодії посудин з армуванням при запобіжному гальмуванні [Текст] / О.В. Чевдар // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 100-102. Науковий керівник: к.т.н., доц. Ільїна І.С.
 • 7. Антіпов, М.Д. Вплив діаграми окружної швидкості обертання барабана на динаміку системи «посудину - армування» [Текст] / М.Д. Антіпов // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 103-104. Науковий керівник: к.т.н., доц. Ільїна І.С.
 • 8. Леонов, Д.В. Удосконалений гідравлічний натяжний пристрій [Текст] / Д.В. Леонов // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 105-107. Науковий керівник: ст.викл. Коміссаров Ю.О.
 • 9. Борисенко, І.А. Аналіз чисельних методів розрахунку глибоководних гідропідйомів і шляхи їх вдосконалення [Текст] / І.А. Борисенко // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 108. Науковий керівник: д.т.н., проф. Кириченко Є.О.
 • 10. Бельмас, В.О. Інтенсифікація процесу сушіння концентратів в вихрових потоках [Текст] / В.О. Бельмас // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 109. Науковий керівник: ст. викладач Трофимова О.П.
 • 11. Уткін, Е.В. Теоретичні дослідження сушіння концентратів в вихрових потоках [Текст] / Е.В. Уткін // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 110. Науковий керівник: к.т.н., доц. Чеберячко І.М.
 • 12. Бабіцький, О.П. Модернізація доставки довгомірних і негабаритних вантажів по шахтним стовбурам [Текст] / О.П. Бабіцький // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 111-112. Науковий керівник: ст. викл. Бобришов О.О.
 • 13. Лисий, Є.С. Обгрунтування раціональних параметрів гідропривода мобільної підйомної установки [Текст] / Є.С. Лисий // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 113-114. Науковий керівник: д.т.н., проф. Самуся В.І.
 • 14. Ульянова, Я.О. Дослідження динаміки мобільної підйомної установки в екстремальних режимах гальмування [Текст] / Я.О. Ульянова // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 115-116. Науковий керівник: д.т.н., проф. Самуся В.І.
 • 15. Проскуровський, В.С. Модернізація видобувного вугільного комбайну [Текст] / В.С. Проскуровський // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 117-118. Науковий керівник: к.т.н., проф. Фелоненко С.В.
 • 16. Цоцко, Є.В. Переобладнання видобувного вугільного комбайну з барабанним виконавчим органом [Текст] / Є.В. Цоцко // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 119-121. Науковий керівник: к.т.н., проф. Фелоненко С.В.
 • 17. Ярошенко, В.В. Удосконалення схеми набору ріжучого інструменту на шнековому виконавчому органі видобувного вугільного комбайну [Текст] / В.В. Ярошенко // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 122-123. Науковий керівник: к.т.н., проф. Фелоненко С.В.
 • 18. Гайдук, Д.І. Модернізація прохідницько комбайну вибіркового типу [Текст] / Д.І. Гайдук // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 124-126. Науковий керівник: к.т.н., проф. Фелоненко С.В.
 • 19. Гончарук, А.М. Математична модель робочого процесу абсорбційної бромисто-літієвої холодильної машини [Текст] / А.М. Гончарук // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 127-131. Науковий керівник: к.т.н., доц. Оксень Ю.І.
 • 20. Чупир, О.А. Раціональна схема водовідливу з глибоких горизонтів вугільних шахт [Текст] / О.А. Чупир // Збірник праць за матеріалами 76-ої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки» (12-16 квітня 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – C. 132-134. Науковий керівник: к.т.н., доц. Холоменюк М.В.
 • 21. Дуров, В.Є. Пристрій контролю цілосності тросів гумотросового каната [Текст] / В.Є. Дуров // Збірник матеріалів IX-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 2021 (11 - 12 листопада 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 83-84. Науковий керівник: Коміссаров Ю.О., ст. викл. кафедри гірничої механіки
 • 22. Єтчій, А.М. Ексергія вихлопних газів газопоршневих установок, що спалюють шахтний метан [Текст] / А.М. Єтчій, А.М. Гончарук // Збірник матеріалів IX-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 2021 (11 - 12 листопада 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 85-86. Науковий керівник: Оксень Ю.І., к.т.н., доцент кафедри гірничої механіки
 • 23. Кононов, Б.В. Діагностування підйомних установок у режимах динамічного навантаження на армування [Текст] / Б.В. Кононов // Збірник матеріалів IX-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 2021 (11 - 12 листопада 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 87. Науковий керівник: Ільїна І.С., к.т.н., доцент кафедри гірничої механіки
 • 24. Костін, Д.С. Раціональна схема включення насосів головної водовідливної установки горизонта 210 м шахти «Ювілейна» [Текст] / Д.С. Костін // Збірник матеріалів IX-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 2021 (11 - 12 листопада 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 88-89. Науковий керівник: Холоменюк М.В., доцент кафедри гірничої механіки
 • 25. Меркулов, С.О. Оцінка результатів математичного моделювання циклонних апаратів [Текст] / С.О. Меркулов // Збірник матеріалів IX-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 2021 (11 - 12 листопада 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 90. Науковий керівник: Трофимова О.П., старший викладач кафедри гірничої механіки
 • 26. Очеретько, А.В. Збільшення ефективності роботи центробіжних пилоумовників на гірничому виробництві [Текст] / А.В. Очеретько // Збірник матеріалів IX-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 2021 (11 - 12 листопада 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 91-92. Науковий керівник: Черебячко І.М., доцент кафедри гірничої механіки
 • 27. Середа, О.В. Удосконалення захисту шахтних підйомних установок від аварійних ситуацій [Текст] / О.В. Середа // Збірник матеріалів IX-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 2021 (11 - 12 листопада 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 93-94. Науковий керівник: Самуся В.І., д.т.н., професор кафедри гірничої механіки
 • 28. Толстяков, М.Ф. До питання оптимізації проектних параметрів глибоководного ерліфтного гідропідйому [Текст] / М.Ф. Толстяков // Збірник матеріалів IX-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 2021 (11 - 12 листопада 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 95. Науковий керівник: Кириченко Є.О., д.т.н., професор кафедри гірничої механіки
 • 29. Ужва, В.В. Підйомні установки для ведення аварійно-рятувальних робот у шахтних стволах [Текст] / В.В. Ужва // Збірник матеріалів IX-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 2021 (11 - 12 листопада 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 96-97. Науковий керівник: Самуся В.І., д.т.н., професор кафедри гірничої механіки
 • 30. Ульянова, Я.О. Обгрунтування параметрів гальмівної системи мобільної аварійно-рятувальної підйомної установки [Текст] / Я.О. Ульянова // Збірник матеріалів IX-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 2021 (11 - 12 листопада 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 98-100. Науковий керівник: Самуся В.І., д.т.н., професор кафедри гірничої механіки
 • 31. Черненко, І.В. Алгоритм побудови циклона СAD пакеті [Текст] / І.В. Черненко // Збірник матеріалів IX-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 2021 (11 - 12 листопада 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 104-105. Науковий керівник: Чеберячко І.М. к.т.н. доц. кафедра гірничої механіки
 • 32. Щеголяєв, М.А. Аналіз геометричних параметрів профілів провідників діючих рудопідйомних стволів України [Текст] / М.А. Щеголяєв // Збірник матеріалів IX-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 2021 (11 - 12 листопада 2021 р.). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 106. Науковий керівник: Ільїна С.С., к.т.н., доцент кафедри гірничої механіки
 • 2020


 • 1. Samusia, V.I. Development of experimental methods to study heterogenic flows in the context of hydraulic hoisting design [Теxt] / V.I. Samusia, Y.О. Kyrychenko, I.M. Cheberiachko, O.P. Trofymova // Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2020. - pp. 260-267.
 • 2. Kovalevska, I. Stability of the overworked slightly metamorphosed massif around mine working [Теxt] / I. Kovalevska, V. Samusia, D. Kolosov, V. Snihur, T. Pysmenkova // Mining of Mineral Deposits. – 2020. – Volume 14. – Issue 2. – P. 260-267.
 • 3. Kravets, V. Discrete mathematical model of travelling wave of conveyor transport [Теxt] / V. Kravets, V. Samusia, D. Kolosov, K. Bas, S. Onyshchenko// E3S Web of Conferences: II International Conference Essays of Mining Science and Practice. – Dnipro: Institute of Geotechnical Mechanics of National Academy of Sciences of Ukraine. – 2020. – Volume 168 (April 22-24), Article Number 00030. – Number of pages 11.
 • 4. Ilin, S. Control of technical state of mine hoisting installations [Теxt] / S Ilin, L Adorska, D. Pataraia, V. Samusia, S. Ilina, M. Kholomeniuk // E3S Web of Conferences: II International Conference Essays of Mining Science and Practice. – Dnipro: Institute of Geotechnical Mechanics of National Academy of Sciences of Ukraine. – 2020. – Volume 168 (April 22-24), Article Number 00045. – Number of pages 13.
 • 5. Mitigation of the environmental risks resulting from dieselvehicle operation at the mining industry enterprises [Теxt] / O. Kofanov, O.Vasylkevych, O. Kofanova, O. Zozul’ov, Y. Kholkovsky, V. Khrutba, O. Borysov, O. Bobryshov // Mining of Mineral Deposits. – 2020. – Volume 14. – Issue 2. – P. 110-118.
 • 6. Karman, G. Conversion of gas engine waste heat into cold using absorption chillers [Тext] / G. Karman, Y. Oksen, O. Trofymova, Y. Komissarov, B. Dizhevskyi, M. Radiuk, I. Diakun // E3S Web of Conferences: II International Conference Essays of Mining Science and Practice. – Dnipro: Institute of Geotechnical Mechanics of National Academy of Sciences of Ukraine. – 2020. – Volume 168 (April 22-24), Article Number 00046. – Number of pages 11.
 • 7. Оксень, Ю.І. Утилізація вторинного тепла газопоршневих установок із виробленням електричної енергії [Текст] / Ю.І. Оксень, В.П. Писарев, Н.А. Манелов // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-1 – 4-2.
 • 8. Кириченко, Є.О. Алгоритм визначення параметрів ерліфтного гідропідйому зі ступінчастою конструкцією трубопроводу [Текст] / Є.О. Кириченко, Е.А. Бакай, А.В. Гришин // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-3 – 4-4.
 • 9. Кириченко, Є.О. Аналітичний огляд засобів моделювання ерліфтних гідропідйомів на базі розрахункових двофазних моделей [Текст] / Є.О. Кириченко, Р.Р. Лашнець, К.И. Войтенко // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-5 – 4-6.
 • Самуся, В.І. Удосконалення системи приводу аварійно-рятувальної мобільної підйомної установки [Текст] / В.І. Самуся, М.О. Трофимов, І.А. Понамарчук // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-7 – 4-8.
 • 11. Самуся, В.І. Моделювання динамічних процесів у пересувній аварійно-рятувальній підйомній установці [Текст] / В.І. Самуся, А.С. Тищенко, О.А. Понамарчук // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-9 – 4-10.
 • 12. Самуся, В.І. Вибір параметрів гальмівної системи мобільної аварійно-рятувальної підйомної установки [Текст] / В.І. Самуся, Я.А. Ульянова, А.А. Пурхалева // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-11 – 4-12.
 • 13. Ільїна, С.С. Дослідження впливу параметрів роботи підйомної машини на динаміку системи «посудина – армування» [Текст] / С.С. Ільїна, О.Т. Стороженко, Д.Л. Мелентьєв // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-13.
 • 14. Ильїна, І.С. Вплив корозійного зносу та перехідних режимів роботи підйомних установок на залишковий запас міцності армування [Текст] / І.С. Ильїна, І.О. Кулаков, А.Т. Стороженко // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-14.
 • 15. Чеберячко, І.М. Оцінка швидкості розподілу потоку повітря у циклоні у САЕ системах [Текст] / І.М. Чеберячко, М.О. Трубічин, В.О. Савенчук // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-15 – 4-16.
 • 16. Коміссаров, Ю.О. Вдосконалений пристрій контролю натягнення канатів підйомної установки [Текст] / Ю.О. Коміссаров, А.В. Дорошенко, В.В. Зінковский // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-17 – 4-18.
 • 17. Фелоненко, С.В. Модернізація прохідницького комбайну вібіркового типу [Текст] / С.В. Фелоненко, І.Р. Олексюк, Є.Г. Бурлак // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-19.
 • 18. Фелоненко, С.В. Реконструкція механізованого гідравлічного кріплення вугільної лави [Текст] / С.В. Фелоненко, М.В. Єфименко, Д.О. Єпіфанов // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-20.
 • 19. Фелоненко, С.В. Переобладнання секції механізованого гідравлічного кріплення вугільної лави [Текст] / С.В. Фелоненко, М.І. Петрига, Р.П. Петухов // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-21 – 4-22.
 • 20. Трофимова, О.П. Аналіз способів водопідготовки систем охолодження на гірничих підприємствах [Текст] / О.П. Трофимова, В.І. Мальцев, А.Г. Ященко // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-23.
 • 21. Холоменюк, М.В. Обґрунтування раціональної схеми використання насосів головного водовідливу шахти «Благодатна» [Текст] / М.В. Холоменюк, О.В. Тінкован, Р.Б. Лисенко // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-24 – 4-25.
 • 22. Бобришов, О.О. Інноваційна гідротранспортна система [Текст] / О.О. Бобришов, Я.О. Ульянова // Збірник праць за матеріалами XI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2020». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2020. - Т. 4. – C. 4-26.
 • 23. Пат. Казахстан, МПК (2006.01) B65G 67/24, E21D 23/00. Транспортна установка для доопрацювання приконтурних запасів під целіками / Молдабаев С.К.(KZ), Кузьменко С.В.(KZ), Калюжний Е.С.(KZ), Адамчук А.А.(UA), Шустов А.А.(UA); заявлено 21.02.2019; реєстраційний номер заявки 2019/0144.1.
 • 24. Молдабаев С.К., Шустов A.A., Султанбекова Ж.Ж., Адамчук А.А. Гірничотранспортні системи глибоких та надглибоких кар'єрів: монографія. - Алмати: Satbayev University, 2020. - 482 с. - ISBN 978-601-228-261-0.
 • 25. Бобришов, О.О. Уловлювач парашута шахтних підйомних посудин [Текст] / О.О. Бобришов // Українська школа гірничої інженерії: тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: ЛізуновПресс, 2020 – C. 65-66.
 • 26. Сheberiachko, I.M. The ways to obtain mathematical model of drying statics within a rotational device / I.M. Сheberiachko, O.P. Trofymova // International Scientific and Technical Internet Conference „Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. – Petrosani, Romania. Universitas Publishing, 2020. – p. 111 – 112.
 • 27. Чеберячко, І.М. Обґрунтування раціональних параметрів вихрового ежектора струминного млина для тонкого подрібнення матеріалів [Текст] / І.М. Чеберячко, М.О. Трубичин // Збірник праць Молодь: наука та інновації-2020: Матеріали VIII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – C. 4-1 – 4-2.
 • 28. Самуся, В.І. Раціональні параметри гальмівної системи мобільної аварійно-рятувальної підйомної установки [Текст] / В.І. Самуся, И.А. Понамарчук, М.О. Трофимов // Збірник праць Молодь: наука та інновації-2020: Матеріали VIII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – C. 4-3 – 4-4.
 • 29. Самуся, В.І. Підйомні установки для аварійно-рятувальних робіт у вертикальних шахтних стволах [Текст] / В.І. Самуся, Я.А. Ульянова, А.А. Понамарчук // Збірник праць Молодь: наука та інновації-2020: Матеріали VIII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – C. 4-5 – 4-6.
 • 30. Кириченко, Є.О. Специфіка снарядної структури течії в ерліфтному гідропідйомі твердих корисних копалин [Текст] / Є.О. Кириченко, Р.Б. Лисенко, Р.Р. Лашнец // Збірник праць Молодь: наука та інновації-2020: Матеріали VIII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – C. 4-7.
 • 31. Ильїна, С.С. Новий підхід до визначення енергетичної ефективності потужних гідропідйомів твердого матеріалу [Текст] / С.С. Ильїна, И.А. Кулаков // Збірник праць Молодь: наука та інновації-2020: Матеріали VIII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – C. 4-8.
 • 32. Ільїна, І.С. Динаміка взаємодії підйомної посудини з гнучним армуванням в режимі запобіжного гальмування [Текст] / І.С. Ільїна, О.В. Гришин // Збірник праць Молодь: наука та інновації-2020: Матеріали VIII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – C. 4-9.
 • 33. Трофимова, О.П. Особливості процесу сушіння вологого матеріалу в вихровій установці [Текст] / О.П. Трофимова, Е.В. Уткін // Збірник праць Молодь: наука та інновації-2020: Матеріали VIII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – С. 4-10.
 • 34. Холоменюк, М.В. Дослідження перебігу гідравлічного удару в головній водовідливній установці шахти «Дніпровська» [Текст] / М.В. Холоменюк, В.В. Зіньковський, О.Т. Стороженко // Збірник праць Молодь: наука та інновації-2020: Матеріали VIII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – C. 4-13.
 • 35. Оксень, Ю.І. Абсорбційні холодильні машини як засіб вироблення дешевого холоду для кондиціонування повітря в глибоких шахтах [Текст] / Ю.І. Оксень, В.П. Писарев, М.А. Манєлов // Збірник праць Молодь: наука та інновації-2020: Матеріали VIII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – C. 4-14 – C. 4-15.
 • 36. Бобришов, О.О. Система гідропідйому для матеріалів, які раніше не гідротранспортувались [Текст] / О.О. Бобришов, Е.А. Бакай // Збірник праць Молодь: наука та інновації-2020: Матеріали VIII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – С. 4-11 – C. 4-12.
 • 2019


 • 1. Nadutyi, V.P. Modelling of solid lumpy materials destruction in disintegrators based on the logarithmic gamma distribution / V.P. Nadutyi, O.O. Tytov, V.I. Samusia, D.L Kolosov // Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-autored monograph. – Petrosani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – p.p. 229-247.
 • 2. Oksen, Y. Energy efficiency of cogeneration utilization of residual heat of flue gases during the drying of coal concentrate in pipe-dryers / Y. Oksen, M. Radiuk, Y. Komissarov, M. Kirsanov // Еssays of Mining Science and Practice 2019: E3S Web of Conferences Volume 109, Article Number 00065 – Dnipro, Ukraine: Institute of Geotechnical Mechanics of National Academy of Sciences of Ukraine. – 2019. – Number of pages 6.
 • 3. Oksen, Y. Gas engines secondary heat recovery to electrical energy / Y. Oksen, O. Trofymova, O. Bobryshov, A. Lukisha, V. Pryvalov // Еssays of Mining Science and Practice International Conference: E3S Web of Conferences Volume 109, Article Number 00066 – Dnipro, Ukraine: Institute of Geotechnical Mechanics of National Academy of Sciences of Ukraine. – 2019. – Number of pages 9.
 • 4. Kolosov, D.L. Rigidity of elastic shell of rubber-cable tractive element during mutual shear displacement of cables / D.L. Kolosov, V.I. Samusia, O.I. Bilous, H.I. Tantsura // Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petro?ani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. - pp. 347-365.
 • 5. Vynohradov, B.V. Limitation of oscillations of vibrating machines during start-up and shutdown / B.V. Vynohradov, V.I. Samusya, D.L. Kolosov // Naukovyi Visnyk Natsіonalnoho Hіrnychoho Unіversitetu. – Dnipro: NTU Dnipro Polytechnic, 2019 – № 1. – pp. 69–75.
 • 6. Sladkowski, A.V. Innovative designs of pumping deep-water hydrolifts based on progressive multiphase non-equilibrium models / A.V. Sladkowski, Y.O. Kyrychenko, P.I. Kogut, V.I. Samusya, D.L Kolosov // Naukovyi Visnyk Natsіonalnoho Hіrnychoho Unіversitetu. – Dnipro: NTU Dnipro Polytechnic, 2019 – № 2. – pp. 51-57.
 • 7. Самуся В.И. Методика проведения промышленных исследований динамики взаимодействия подъемных сосудов с армировкой в переходных режимах работы горного оборудования / В.И. Самуся, Д.Л. Колосов, И.С. Ильина, Ю.А. Комиссаров // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2019. – Вип. 101. – С. 78-82.
 • 8. Cheberiachko, Yu.I. Developing a mathematical model of linkage parameters of air flow in a filter box / Yu.I. Cheberiachko, I.M. Cheberiachko, M.M. Odnovol, L.S. Koriashkina // Naukovyi Visnyk Natsіonalnoho Hіrnychoho Unіversitetu. – Dnipro: NTU Dnipro Polytechnic, 2019 – № 3. – pp. 141 – 147.
 • 9. Голінько, В.І. Зниження концентрації дрібнодисперсного пилу при проходці гірничих виробок з використанням енергії вибуху / В.І. Голінько, Д.В. Савельєв, І.М. Чеберячко, Д.С. Пустовой // Зб. наук праць НГУ, №57. – Д.: ДВНЗ “НГУ”, 2019. – С. 169 – 177.
 • 10. Оксень, Ю.И. Исследование эффективности преобразования вторичного тепла газопоршневых установок в электрическую энергию/ Ю.И. Оксень, Е.П. Трофимова, В.П. Писарев, И.Л. Дякун // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2019. – Вип. 101. – С. 104-110.
 • 11. Belmas, I. Rigidity of elastic shell of rubber-cable belt during displacement of cables relatively to drum / I. Belmas, P. Kogut, D. Kolosov, V. Samusia, S. Onyshchenko, // Еssays of Mining Science and Practice 2019: International Conference E3S Web of Conferences 109, 00005 (2019).
 • 12. Ilin, S. Conceptual bases of intensification of mining operations in mines of Ukraine based on monitoring and condition management of mine hoisting systems / S. Ilin, L. Adorska, V. Samusia, D. Kolosov, I. Ilina // Еssays of Mining Science and Practice 2019: International Conference E3S Web of Conferences 109, 00030 (2019).
 • 13. Тарасов, В.И. Минимизация энергозатрат на транспорте грузов ленточными конвейерами / В.И. Тарасов // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2019. – Вип. 101. – С. 114-119.
 • 14. Самуся, В.І. Детерменно-феноменологический подход к моделированию транспортных трубных систем Мирового океана / В.І. Самуся, Є.О. Кириченко, М.В. Холоменюк, О.О. Бобришов // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2019. – Вип. 102.
 • 15. Холоменюк, М.В. Нетрадиційні шляхи забезпечення потрібного рівня резервування насосів головного водовідливу багатоводної шахти / М.В. Холоменюк // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2019. – Вип. 102.
 • 16. Круковский, А.П. Концептуальные основы интенсификации горных работ на рудниках Украины на базе мониторинга и управления состоянием систем шахтного подъема / А.П. Круковский, С.Р. Ильин, Л.Г. Адорская // Збірник праць за матеріалами ХVII науково-технічної конференції «ПОТУРАЇЇВСЬКІІ ЧИТАННЯ» (25 січня 2019 р.). - Дніпро: ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України. - 2019.
 • 17. Самуся, В.І. Рациональные параметры гидропривода аварийно-спасательной мобильной подъемной установки / В.І. Самуся, И.И. Брах, А.І. Козін // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». – 2019. – Т. 4. – C. 4-16 – 4-18.
 • 18. Самуся, В.І. Рациональные параметры тормозной системы аварийно-спасательной мобильной подъемной установки / В.І. Самуся, Д.С. Харьковский, Р.С. Тимошенко // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019. - Т. 4. – C. 4-19 – 4-21.
 • 19. Кириченко, Є.О. Основні проблеми гідротранспортних систем при розробці глибоководних родовищ / Є.О. Кириченко, К.І. Войтенко // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019.- Т. 4. – C. 4-2 – 4-3.
 • 20. Оксень, Ю.І. Ефективність абсорбційної холодильної установки в залежності від температури гріючого середовища / Ю.І. Оксень, В.С. Мокрий, В.О. Беличко // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019. - Т. 4. – C. 4-35 – 4-37.
 • 21. Оксень, Ю.І. Эффективность преобразования вторичного тепла газопоршневых установок в электрическую энергию / Ю.І. Оксень, В.П. Писарев, Я.С. Богданович // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019. - Т. 4. – C. 4-38 – 4-40.
 • 22. Чеберячко, І.М. Розробка заходів щодо підвищення механічної стійкості підводних трубопроводів / І.М. Чеберячко, В.В. Мартинюк, Р.М. Торговцев // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019. - Т. 4. – C. 4-6 – 4-7.
 • 23. Ільїна, І.С. Види й методи створення діагностичної апаратури ШПУ / І.С. Ільїна, А.Ю. Мищенко, Р.Б. Горгадзе // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019. - Т. 4. – C. 4-8 – 4-9.
 • 24. Ільїн, С.Р. Визначення допустимої швидкості підйому за критеріями міцності, стійкості і кінематичного зачеплення / С.Р. Ільїн, В.І. Василькевич // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019. - Т. 4. – C. 4-10 – 4-12.
 • 25. Коміссаров, Ю.О. Технічні рішення для запобігання протікання обсадних труб у товщі води / Ю.О. Коміссаров, О.В. Гришин, А.І. Бицев // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019. - Т. 4. – C. 4-24 – 4-25.
 • 26. Трофимова, О.П. Порівняння конкурентноспроможності насосних та ерліфтних установок для гідропідйому великих глубин / О.П. Трофимова, А.О. Криловських, А.П. Жидков // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019. - Т. 4. – C. 4-4 – 4-5.
 • 27. Тарасов, В.И. Пути улучшения технико-экономических показателей выемочно транспортного комплекса участка шахты / В.И. Тарасов, Ю.Ю. Бутылкин // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019. - Т. 4. – C. 4-26 – 4-28.
 • 28. Тарасов, В.И. Оцінка ефективності регулювання швидкості стрічки конвейєра в залежності від вантажопотока / В.И. Тарасов, В.С. Дупленко // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019. - Т. 4. – C. 4-29 – 4-31.
 • 29. Тарасов, В.И. Оптимизация параметров ковшовых погрузчиков / В.И. Тарасов, Е.В. Черкасов // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019. - Т. 4. – C. 4-32 – 4-33.
 • 30. Ільїна, С.С. Аnalysis of influence of double-t buntons’ integrity on reinforcement’ strength in shafts with the broken geometry / Д.С. Коробко, В.Р. Сафіулін // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». - 2019. - Т. 4. – C. 4-41 – 4-42.
 • 31. Ільїна, С.С. Дослідження впливу характеристик жорсткості армування на динаміку шахтного підйому / С.С. Ільїна, А.П. Жидков, А.А. Москалюк // Збірник праць Молодь: наука та інновації - 2019: Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 4-6 – 4-8.
 • 32. Самуся, В.І. Применение мобильных подъемных установок при аварийно-спасательных работах в шахтных стволах / В.І. Самуся, И.И. Брах, А.І. Козін // Збірник праць Молодь: наука та інновації - 2019: Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 4-12 – 4-13.
 • 33. Кириченко, Є.О. Комплексный подход к проектированию транспортных систем мирового океана / Є.О. Кириченко, К.І. Войтенко // Збірник праць Молодь: наука та інновації - 2019: Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 4-11.
 • 34. Холоменюк, М.В. Обґрунтування технічних рішень по підвищенню експлуатаційних можливостей головної водовідливної установки шахти ім. Сташкова / М.В. Холоменюк, Д.С. Харківський, Р.Б. Горгадзе // Збірник праць Молодь: наука та інновації - 2019: Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 4-14 – 4-15.
 • 35. Оксень, Ю.І. Перетворення вторинної теплоти газопоршневих установок на холод за допомогою абсорбційних холодильних машин / Ю.І. Оксень, В.С. Мокрий, М.В. Колеснік // Збірник праць Молодь: наука та інновації - 2019: Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 4-4 – 4-5.
 • 36. Чеберячко, І.М. Вивчення взаємозв'язку між параметрами процесу сушіння в вихровому апараті / І.М. Чеберячко, В.В. Мартинюк, Р.М. Торговцев // Збірник праць Молодь: наука та інновації - 2019: Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 4-10.
 • 37. Ільїна, І.С. Методика проведення промислових досліджень динаміки взаємодія підйомних посудин з армування в перехідних режимах роботи підйомного устаткування / І.С. Ільїна, В.П. Писарев, Р.І. Нікітін // Збірник праць Молодь: наука та інновації - 2019: Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 4-2 – 4-3.
 • 38. Коміссаров, Ю.О. Технічні рішення по вдосконаленню кар’єрної підйомної установки / Ю.О. Коміссаров, Є.О. Бакай, О.В. Гришин // Збірник праць Молодь: наука та інновації - 2019: Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 4-17 – 4-18.
 • 39. Трофимова, О.П. Аналіз робіт по дослідженню теплофізичних процесів в вихрових сушильних апаратах / О.П. Трофимова, А.О. Криловських, Д.С. Коробко // Збірник праць Молодь: наука та інновації - 2019: Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 4-9.
 • 40. Бобришов, О.О. Гидромониторно-транспортный мобильный комплекс импульсного высоконапорного действия / О.О. Бобришов, А.А. Москалюк, В.А. Коломієць // Збірник праць за матеріалами X-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наукова весна-2019». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». – 2019. – Т. 4. – C. 4-22 – 4-23.
 • 41. Бобришов, О.О. Комплекс с бурошнековым исполнительным органом для разработки некондиционных пластов / О.О. Бобришов, В.О. Белічко, Ю.Ю. Бутилкін // Збірник праць Молодь: наука та інновації - 2019: Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 4-18.
 • 2018


 • 1. Ильин, С.Р. Влияние толщины стенок трубчатых коробчатых проводников, устанавливаемых при ремонтах армировки, и их износа на допустимую скорость подъема / С.Р. Ильин, В.К. Радченко, К.А. Соломенцев, В.И. Василькевич, М.В. Дубинин // Бюллетень МАИСК. – Одесса: Изд. Астропринт. – 2018. – Вып. 12. – С. 16-33.
 • 2. Ильин, С.Р. Методы и средства повышения долговечности канатов и шкивов шахтных подъемных установок / С.Р. Ильин, К.А. Соломенцев // Бюллетень МАИСК. – Одесса: Изд. Астропринт. – 2018. – Вып. 12. – С.34-42.
 • 3. Радченко, В.К. Проведение послеаварийной диагностики и контроля плавности подъемных сосудов в вертикальных шахтных стволах / В.К. Радченко, С.Р. Ильин, А.В. Радченко, В.А. Новик, А.Л. Приходько // Бюллетень МАИСК. Вып. 12/1– Одесса: Изд. Астропринт. – 2018. – Вып. 12. – С.33-42.
 • 4. Ильина, И.С. Экспериментальное определение динамических параметров систем "сосуд-армировка" в промышленных условиях при аварийном торможении подъемной машины / И.С. Ильина // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2018. – Вип. 99. – С. 97-101.
 • 5. Ильина, И.С. Рискообразующие факторы в системах «сосуд-армировка» при срабатывании предохранительного тормоза подъемной машины/ И.С. Ильина // Бюллетень МАИСК. Вып. 12/1. – Одесса: Изд. Астропринт. – 2018. – Вып. 12. – С.27-33.
 • 6. Колосов, Д.Л. Технічні пропозиції щодо реконструкції шахтних підйомних установок під використання плоских гумотросових канатів / Д.Л. Колосов // Бюллетень МАИСК. Вып. 12. – Одесса: Изд. Астропринт. – 2018. – Вып. 12. – С. 43-48.
 • 7. Фелоненко, С.В. Гірничі машини та комплекси вугільних шахт: підручник / С.В. Фелоненко. – МОН Украіни, НТУ «Дніпровська політехніка», – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 453 с.
 • 8. Колосов, Д.Л. Напружено-деформований стан плоского тягово-несучого органа підйомно-транспортної машини з урахуванням впливу комплексу чинників / Д.Л. Колосов, В.І. Самуся, О.І. Білоус, І.Т. Бобильова // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – №55. – С. 213–221.
 • 9. Ilin, S.R. Risk-forming dynamic processes in units of mine hoists of vertical shafts / S.R. Ilin, V.I. Samusya, D.L. Kolosov, I.S. Ilina, S.S. Ilina // Naukovyi Visnyk Natsіonalnoho Hіrnychoho Unіversitetu. – Dnipro: NTU Dnipro Polytechnic, 2018 – № 5. – pp. 64–71.
 • 10. Cheberiachko, Yu.I. Experimental studies on polypropylene filter resistance according to DSTU EN 143-2002 / Yu.I. Cheberiachko, N.A. Ikonnikova, I.M. Cheberiachko, A.A. Yurchenko // Naukovyi Visnyk Natsіonalnoho Hіrnychoho Unіversitetu. – Dnipro: NTU Dnipro Polytechnic, 2018 – № 2 (13). – pp. 87 – 94.
 • 11. Deryugin, O.V. Determination of bus drivers’ biological age / O.V. Deryugin, S.I. Cheberyachko, O.O. Tretyak, I.M. Cheberyachko // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2018 – № 22(2) – pp.77–85.
 • 12. Юрченко, А.А. Исследование динамических параметров угольной пыли в подземных горных выработках / А.А. Юрченко, А.А. Литвиненко, И.М. Чеберячко, О.А. Корж // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – №55. – С. 309-317.
 • 13. Belmas, I. Stress State of Elastic Shell of Standard Sample in Process of Cable Tearing out Testing / I. Belmas, D. Kolosov, O. Denyshchenko, I. Ilina, A. Kolosov, S. Onyshchenko // Solid State Phenomena. – 2018 – № 286. – pp. 188-201.
 • 14. Nadutyi, V. Hereditary model of loose mined rock layer deformation in disintegrators / V. Nadutyi, O. Tytov, I. Cheberiachko // Ukrainian School of Mining Engineering, E3S Web Conf., 2018.– Volume 60.
 • 15. Сheberiachko, I.M. Factors effecting the efficiency of the compressor plant operation / I.M. Сheberiachko, O.P. Trofymova // International Scientific and Technical Internet Conference „Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral Mining and Processing”. Book of Abstracts. – Petrosani, Romania. Universitas Publishing, 2018. – p. 200 – 202.
 • 16. Мосин, В.В. Оценка энергетической эффектиности холодильно-теплонасосной установки для кондиционирования воздуха и теплоснабжения шахты / В.В. Мосин, Ю.И. Оксень // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». ? 2018. ? Т. 4. – C. 4-22 – 4-23.
 • 17. Мокрый, В.П. Анализ возможности повышения энергетической эффективности сушки угольного концентрата за счет преобразования части первичного тепла в электроэнергию / В.П. Мокрый, Ю.И. Оксень // Збірник праць Молодь: наука та інновації - 2018: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 4-26 – 4-27.
 • 18. Бобришов, А.А. Гидрозакладочный комплекс с передвижным исполнительным органом / А.А. Бобришов, В.С. Мокрый // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». ? 2018. ? Т. 4. – C. 4-26 – 4-27.
 • 19. Бобришов, А.А. Гидроподъем для подземных, обводненных и подводных забоев / А.А. Бобришов, М.А. Трофимов // Збірник праць Молодь: наука та інновації -2018: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 4-25.
 • 20. Міщенко, А.Ю. Вплив гідравлічного опору мережі на „дефіцитність“ подачі паралельно працюючих насосів / А.Ю. Міщенко, М.В. Холоменюк // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018» – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. ? Т. 4. – C.4-20 – 4-21.
 • 21. Степанов, Є.С. Пристрій для визначення шляху, пройденого канатом підйомних установок при його багатошаровій навивці / Є.С. Степанов, Ю.О. Коміссаров // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018» – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. ? Т. 4. – С. 4-12 – 4-13.
 • 22. Бутилкін, Ю.Ю. Аналіз витрат, пов’язаних з компенсацією зниження подачі компресора / Ю.Ю. Бутилкін, О.П. Трофимова // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». ? 2018. ? Т. 4. – С. 4-8.
 • 23. Писарев, В.П. Динамика системы «сосуд – армировка» в режиме аварийного торможения барабанных подъемных установок / В.П. Писарев, И.С. Ильина // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». ? 2018. ? Т. 4. – С. 4-4 – 4-5.
 • 24. Виниченко, А.В. Влияние конструктивных параметров мобильной подъемной установки на нагрузки системы с безредукторным гидроприводом / А.В. Виниченко, В.И. Самуся // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». ? 2018. ? Т. 4. – С. 4-6 – 4-7.
 • 25. Трофимов, М.О. Розробка нових конструкцій насосних гідропідйомів на основі прогресивних чисельних моделей / М.О. Трофимов, Є.О. Кириченко // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». ? 2018. ? Т. 4. – С. 4-9.
 • 26. Кондауров, О.С. Экспериментальные исследования движения пылегазовой смеси в вихревом эжекторе / О.С. Кондауров, И.М. Чеберячко // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». ? 2018. ? Т. 4. – С. 4-14 – 4-16.
 • 27. Писарев, В.П. Компьютерное моделирование и исследование динамики систем «сосуд - армировка» в стволах с нарушенной геометрией / В.П. Писарев, И.С. Ильина // Збірник праць Молодь: наука та інновації -2018: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 4-4.
 • 28. Трофимов, М.О. Инновационные конструкции промышленных насосных агрегатов для глубоководной добычи железомарганцевых конкреций / М.О. Трофимов, Є.О. Кириченко // Збірник праць Молодь: наука та інновації -2018: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 4-5 – 4-7.
 • 29. Яшкін, Е.О. Визначення функції сумарних витрат, пов’язаних с компенсацією зниження подачі компресора / Е. О. Яшкін, О.П. Трофимова // Збірник праць Молодь: наука та інновації - 2018: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 4-13.
 • 30. Виниченко, А.В. Уравнение движения механической системы мобильной подъемной установки с гидравлическим приводом / А.В. Виниченко, В.И. Самуся // Збірник праць Молодь: наука та інновації -2018: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 4-14 – 4-16.
 • 31. Заворозький, П.О. Методика расчета вихревого эжектора / П.О. Заворозький, И.М. Чеберячко // Збірник праць Молодь: наука та інновації -2018: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 4-23 – 4-24.
 • 32. Третьяк, В.П. Применение мобильных подъемных установок при аварийно-спасательных работах в шахтных стволах / В.П. Третьяк, В.И. Самуся // Збірник праць Молодь: наука та інновації -2018: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 4-30 – 4-31.
 • 33. Савченко, А.О. Конструктивные связи и распределение контактных усилий по дефомированной шероховатой поверхности / А.О. Савченко, О.М. Коптовець // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». ? 2018. ? Т. 1. – C. 1-11 – 1-12.
 • 34. Ільїна, С.С. Аналіз впливу цілісності двотаврових розстрілів на міцність армування ствола з порушеною геометрією / С.С. Ільїна // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». ? 2018. ? Т. 4. – С. 4-2 – 4-3.
 • 35. Лябагова, Т.В. Анализ термодинамических параметров и выбор хладагентадля высокопроизводительных тепловых насосов в системе горячего водоснабжения / Т.В. Лябагова, А.С. Савенчук // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». ? 2018. ? Т. 4. – С. 4-10 – 4-11.
 • 36. Василькевич, В.И. Анализ применения цельнокатаных профилей в качестве элементов армировки шахтных стволов / В.И. Василькевич, С.Р. Ильин // Збірник праць за матеріалами IX-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2018». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». ? 2018. ? Т. 4. – С. 4-17 – 4-19.
 • 37. Манелов, Н.А. Анализ рискообразующих факторов при работе соситемы «сосуд – армировка» / Н.А. Манелов, С.С. Ильина // Збірник праць Молодь: наука та інновації -2018: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 4-8 – 4-10.
 • 38. Ільїн, С.Р. Стаціонарний комплекс контролю динамічного стану систем «підйомна посудина – армування шахтних стовбурів» / С.Р. Ільїн, В.І. Василькевич // Збірник праць Молодь: наука та інновації -2018: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 4-17 – 4-19.
 • 2017


 • 1. Бельмас І.В. Напруженно-деформований стан плоского каната зумовлений поривами тягових елементів та конструкцією барабана підйомної машини [Текст] / І.В. Бельмас, Д.Л. Колосов // Збірник наукових праць НГУ. - Д.:Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", 2017 - №50 - С. 163-170.
 • 2. Франчук В.П. Метод определения неупругих сопротивлений при свободном качении колеса по рельсу [Текст] / В.П. Франчук, К.А. Зиборов // Збірник наукових праць НГУ. - Д.:Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", 2017 - №50 - С. 232-239.
 • 3. Колосов Д.Л. Вплив відхілень напрямних посудини на напружено-деформований стан плоского головного каната підйомної машини [Текст] / Д.Л. Колосов, О.І. Білоус // Збірник наукових праць НГУ. - Д.:Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", 2017 - №50 - С. 186-194.
 • 4. Цвіркун Л.І. Ідентифікація гравітаційної системи збагачення вугільних шламів для подальшої автоматизації [Текст] / Л.І. Цвіркун, Л.В. Бешта, А.В. Кожевніков // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 98. – С.36–39.
 • 5. Кожевников, А.В. Применение численного метода обратного преобразования Лапласа при анализе систем автоматического регулирования [Текст] / А.В. Кожевников, Л.И. Цвіркун // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 98. – С.41–45.
 • 6. Кирнос, В.Д. Особенности контроля расхода двухфазных смесей [Текст] / В.Д. Кирнос, В.Я. Киба // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 98. – С.54–57.
 • 7. Бешта, Д.О. Розрахунок параметрів насоса та електродвигуна гідропривода укладальника моталки для процесу змотування сортового прокату [Текст] / Д.О. Бешта, Л.І. Цвіркун // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 98. – С.67–73.
 • 8. Бельмас, І.В. Безстикова стрічка конвеєрного живильника [Текст] / І.В. Бельмас, І.Т. Бобильова, Д.Л. Колосов // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 98. – С.92–97.
 • 9. Ропай В.А. Деформации отвесов круглого подъемного каната как естественно-закрученного стержня при разных схемах его навески / В.А. Ропай, И.П. Федорова // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2017, – Вип. 98. – С. 78-82.
 • 10. Эволюция двухфазных моделей и перспективы развития теории гетерогенных течений / В.И. Самуся, Е.А. Кириченко, В.Е. Кириченко, С.С. Ильина, А.Г. Антоненко // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 98. – С.46–54.
 • 11. Самуся, В.І. Дослідження характеристик жорсткості параметрів роликових напрямних пристроїв шахтних підйомних посудин [Текст] / В.І. Самуся, І.С. Ільїна, С.С. Ильїна// Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 98. – С.82–88.
 • 12. Совершенствование пневмосистемы управления тормозом шахтных подъемных машин / В.И. Самуся, М.В. Холоменюк, Ю.А. Комиссаров, Д.А. Федоряченко // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 98. – С.88–92.
 • 13. Пивняк, Г.Г. Теория и практика теплонасосной утилизации теплоты шахтной воды [Текст] / Г.Г. Пивняк, В.И. Самуся, Ю.И. Оксень // Уголь Украины. – 2017. – № 3. – С. 6–10.
 • 14. Самуся, В. Гидротермодинамическая модель глубоководного гидроподъема 3-фазной смеси с учетом тепломассообменых процессов [Текст] / В. Самуся, В. Кириченко, Е. Кириченко, С. Ильина, А.Антоненко // Mining of mineral deposits, Volume 11, Issue 2 NMU, Dnipro – 2017. – P. 96-102.
 • 15. Ильин, С.Р. Исследование натяжений канатов многоканатных подъемных установок с моноблочными отклоняющими шкивами [Текст] / С.Р. Ильин, В.Е. Кириченко, И.С. Ильина // Innowacyjne techniki i technologie dla gornictwa. Praca zbiorowa. Wydawca: Instytut Techniki Gorniczej KOMAG. – 2017. – pp. 157-176.
 • 16. Ильин, С.Р. Контроль натяжений канатов шахтной многоканатной подъемной установки с моноблочным отклоняющим шкивом [Текст] / С.Р. Ильин, Л.Г. Адорская, П.С. Кохан, С.А. Плахотный, В.Е. Кириченко, И.С. Ильина // Innowacyjne techniki i technologie dla gornictwa. Praca zbiorowa. Wydawca: Instytut Techniki Gorniczej KOMAG. – 2017. – pp. 143-156.
 • 17. Cheberiachko, I. On the problem of filter respirator selection [Тext] / I. Cheberiachko, Y. Cheberiachko, A.Yavorskiy / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективність та енергозбереження 2017» (16-17 листопада 2017р.) – Дніпро: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – С.14.
 • 18. Trofymova, O.P. Le perfectionnement des noeuds de la fixation des glissieres dans la cage de depannage et sauvetage [Тext] / O.P. Trofymova // Матеріали ІІ міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі». – Кр. Ріг. КНУ. – 2017. – C. 271.
 • 19. Ильина, И.С. Диагностика жесткой и гибкой армировки шахтного ствола в режиме аварийного торможения [Текст] / И.С. Ильина, В.П. Писарев // Матеріали VIІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – С. 4-2 – 4-3.
 • 20. Перевєрзєв, А.О. Модернізація головної водовідливної установки гор.400 прат «Запорізький ЗРК» [Текст] / А.О. Перевєрзєв, Б.К. Діжевський // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-4.
 • 21. Антоненко, А.Г. Алгоритм определения параметров эрлифтного гидроподъема со ступенчатой конструкцией трубопровода [Текст] / А.Г. Антоненко, Е.А. Кириченко // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-5 – 4-6.
 • 22. Саранов, С.Г. Холодильно-теплонасосная установка для кондиционирования воздуха и теплоснабжения шахт [Текст] / С.Г. Саранов, А.И. Быков, Ю.И. Оксень // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-7 – 4-8.
 • 23. Самуся, В.И. Обоснование параметров тормозной системы мобильной аварийно-спасательной подъемной установки [Текст] / В.И. Самуся, Д.А. Федоряченко // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-9 – 4-11.
 • 24. Кондауров, О.С. Проверка адекватности математической модели движения пылегазовой смеси в вихревом эжекторе [Текст] / О.С. Кондауров, И.М. Чеберячко // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-12 – 4-13.
 • 25. Савенчук, А.С. Исследование влияния термодинамических свойств холодильных агентов на эффективность работы тепловых насосов [Текст] / А.С. Савенчук, Т.В. Лябагова // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-14 – 4-15.
 • 26. Воевода, А.П. Пути снижения затрат энергии на транспортирование угля ленточным конвейером [Текст] / А.П. Воевода, В.И. Тарасов // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-16 – 4-17.
 • 27. Дудин, А.И. Оценка эффективности регулирования скорости ленты конвейера по энергетическому показателю [Текст] / А.И. Дудин, В.И. Тарасов // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-18 – 4-19.
 • 28. Ільїна, С.С. Застосування методу комп'ютерного моделювання динаміки системи «посудина – армування» в стволах з порушеною геометрією [Текст] / С.С. Ільїна // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-20 – 4-21.
 • 29. Виниченко, А.В. Подьемные установки для ведения аварийно-спасательных работ в вертикальных шахтных стволах [Текст] / А.В. Виниченко, В.И. Самуся // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-22 – 4-23.
 • 30. Хижняк, А.С. Способ взвешивания полезного груза в подъемном сосуде [Текст] / А.С. Хижняк, Ю.А. Комиссаров // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-28 – 4-29.
 • 31. Шевченко, А.С. Перебіг перехідного процесу в головній водовідливній установці шахти ім. героїв космосу після раптового вимкнення привідного двигуна [Текст] / А.С. Шевченко, М.В. Холоменюк // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-30 – 4-31.
 • 32. Бобришов, О.О. Повышение эффективности применения шахтных ленточных конвейеров [Текст] / О.О. Бобришов, Е.С. Олейник // Збірник праць за матеріалами VIІI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2017» – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”. – 2017. – Т. 4. – C. 4-34 – 4-35.
 • 33. Ильина, И.С. Зависимость динамических параметров системы «армировка-направляющие» от кинематических параметров барабанных подъемных установок [Текст] / И.С. Ильина, В.П. Писарев // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2017: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. Державний ВНЗ "НГУ", 2017. – С. 4-1-4-2.
 • 34. Василькевич, В.И. Экспериментальные исследования динамики системы «подъемная машина – канаты – скип - армировка» подъемной установки в промышленных условиях [Текст] / В.И. Василькевич, С.Р. Ильин, // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2017: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. Державний ВНЗ "НГУ", 2017. – С. 4-3-4-4.
 • 35. Ільїна, С.С. Дослідження впливу величини виточки на міцність шийки рейкового провідника [Текст] / С.С. Ільїна // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2017: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. Державний ВНЗ "НГУ", 2017. – С. 4-5.
 • 36. Виниченко, А.В. Влияние динамических параметров мобильной подъемной установки на нагрузки системы с безредукторным гидроприводом [Текст] / А.В. Винниченко // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2017: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. Державний ВНЗ "НГУ", 2017. – С. 4-7-4-8.
 • 37. Антоненко, А.Г. Перспективы развития теории многофазных потоков [Текст] / А.Г. Антоненко // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2017: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. Державний ВНЗ "НГУ", 2017. – С. 4-9-4-10.
 • 38. Бобришов, О.О. Транспортная монорельсовая система с подвесом на постоянных магнитах [Текст] / О.О. Бобришов // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2017: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. Державний ВНЗ "НГУ", 2017. – С. 4-13-4-14.
 • 39. Третьяк, В.П. Преобразование вторичного тепла газопоршневых установок, сжигающих шахтный метан, в электроэнергию [Текст] / В.П. Третьяк, А.В. Щелкунов, Ю.И. Оксень // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2017: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. Державний ВНЗ "НГУ", 2017. – С. 4-16-4-17.
 • 40. Козин, А.И. Многоканатная подъемная установка ЧАО «Запорожский ЖРК» с наземным расположением [Текст] / А.И. Козин // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2017: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпро. Державний ВНЗ "НГУ", 2017. – С. 4-11-4-12.
 • 41. Ropaj W. Energetyczna metoda wyznaczania hiperstatychych reakcij podporowych przy obliczeniach konstrukcij / W. Ropaj // XXV Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Trchniczna Trwalosc Elementow i Weslow Konsrukcyjnych Maszyn Gorniczych TEMAG 2017. - USTRON 19-21 PAZDZIENIK, 2017.- pp.141-155.
 • 42. Ropaj W. Parametry sztywnosci lin wyciagowych w zaleznocsti od sily rozciajacwj / W. Ropaj // XXV Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Trchniczna Trwalosc Elementow i Weslow Konsrukcyjnych Maszyn Gorniczych TEMAG 2017. - USTRON 19-21 PAZDZIENIK, 2017.- pp.155-163.
 • 43. Ropaj W. Rownania rozniczkwe drgan wzdluzno-skretno-poprzeenych zwisajacej/ W. Ropaj, Carbogno A. // XXV Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Trchniczna Trwalosc Elementow i Weslow Konsrukcyjnych Maszyn Gorniczych TEMAG 2017. - USTRON 19-21 PAZDZIENIK, 2017.- pp.163-173.
 • 44. Mining Transport: Monograph / D.L. Kolosov, E.I. Belous, A.I. Tantsura, N.A. Daniarov, O.T. Balabaev. Karaganda state technical university. – Karaganda: Publisher KSTU, 2017. – 192 p.
 • 45. Давиденко А.Н. Транспортировка продуктов разрушения при бурении скважин: монография / А.Н. Давиденко, А.А. Игнатов, П.П. Полищук // М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Д.: НГУ, 2016. – 115 с.
 • 2016


 • 1. Ильина С.С. Исследование напряженно-деформированного состояния рельсовых проводников армировки вертикальных стволов в условиях износа при динамическом нагружении [Текст] / С.С. Ильина // Збірник наукових праць НГУ. – №48. – 2016. – C.147-154.
 • 2. Самуся С.В. Моделирование динамических процессов мобильной аварийно-спасательной подъемной установки [Текст] / С.В. Самуся, Ю.А. Комисаров, Д.А. Федоряченко, А.В. Виниченко // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2016. – Вип. 95. – С. 68 – 75.
 • 3. Самуся С.В. Обоснование параметров тормозной системы аварийно-спасательной мобильной подъемной установки [Текст] / С.В. Самуся, М.В. Холоменюк, Ю.А. Комиссаров, Д.А. Федоряченко // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2016. – Вип. 96. – С. 83 – 88.
 • 4. Колосов Д.Л. Вплив повороту посудини в горизонтальній площині на напружений стан плоского каната підйомної машини [Текст] / Д.Л. Колосов, О.І. Білоус, Г.І. Танцура // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2016. – Вип. 96. – С. 78 – 83.
 • 5. Бельмас І.В. Напружено-деформований стан барабана при бобінній схемі намотування плоского каната [Текст] / І.В. Бельмас, Д.Л. Колосов // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2016. – Вип. 96. – С. 66-69.
 • 6. Ильин С.Р. Особенности регулировки натяжений канатов многоканатных подъемных установок с моноблочными отклоняющими шкивами [Текст] / Ильин С.Р., Ильина И.С.// Геотехнічна механіка / Міжвідомчий зб. наук. праць. – 2016. – Вип. № 126. – С. 157-185.
 • 7. Василькевич В.И. Определение экстремальных значений динамических нагрузок на армировку шахтных стволов [Текст] / Василькевич В.И., Дворников В.И.,Ильин С.Р.// Геотехнічна механіка / Міжвідомчий зб. наук. праць. – 2016. – Вип. № 126. – С. 58-68.
 • 8. Франчук В.П. Выбор формы поверхности приводного барабана ленточного конвейера [Текст] / В.П. Франчук, К.А. Зиборов, М.А. Гаврилова // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2016. – Вип. 97. – С. 86-94.
 • 9. Колосов Д.Л. Напружено-деформований стан гумотросового каната трубчастої форми з ушкодженим тросом замка [Текст] / Д.Л. Колосов, О.І. Білоус // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2016. – Вип. 97. – С. 99-103.
 • 10. Ilin, S.R. Influence of dynamic processes in mine hoists on safety of exploitation of shafts with broken geometry [Теxt] / S.R. Ilin, V.I. Samusia, I.S. Ilina, S.S. Ilina // Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ: Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – № 3. – С. 48-53.
 • 11. Самуся, В.И. Компьютерное моделирование и исследование динамики систем «сосуд-армировка» в стволах с нарушенной геометрией [Текст] / В.И. Самуся, И.С. Ильина, С.С. Ильина // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2016. – Том 15. – № 20. – С. 277-285.
 • 12. Radiuk, M.V. Exergy analysis of waste heat recovery systems of mine compressors / M.V. Radiuk // Науковий вісник НГУ. – Д.: НГУ, 2016. – № 3. – С. 66-71.
 • 13. Ільїна, І.С. Залежність запасу міцності елементів армування, що знаходяться в умовах корозійного зносу, від динамічного навантаження з боку підйомної посудини в режимі аварійного гальмування [Текст] / І.С. Ільїна // Матеріали міжн. наук. конф. "Математичні проблеми технічної механіки – 2016". – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Київ. Т. 1. – 2016. – С. 87.
 • 14. Ільїна, І.С. Методика експериментальних досліджень коливань в системі «підйомна посудина – жорстке армування» при запобіжному гальмуванні в промислових умовах [Текст] / І.С. Ільїна, Д.А. Басок. // Матеріали VIІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна - 2016». – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2016. – С. 79-80.
 • 15. Бобришов, А.А. Cистема улавливания оборвавшихся подъемных сосудов в вертикальном стволе шахты [Текст] / А.А. Бобришов, Е.С. Олейник // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C. 89.
 • 16. Антоненко, А.Г. Влияние осевого перемещения границ трубопровода на величину динамического давления [Текст] / А.Г. Антоненко, Е.А. Кириченко // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C. 59.
 • 17. Балабанцев, О.В. Эффективность теплонасосной утилизации тепла шахтных и карьерных вод на горных предприятиях украины [Текст] / О.В. Балабанцев, А.Р. Писаренко, Ю.И. Оксень // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C. 60-61.
 • 18. Вербицкий, Д.В. Усовершенствование тормозной системы мобильной подъемной установки АCППУ-6,3 [Текст] / Д.В. Вербицкий, В.И. Самуся // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C. 64-65.
 • 19. Виниченко, А.В. Математическое моделирование динамических процессов дискового тормоза мобильной аварийно-спасательной установки [Текст] / А.В. Виниченко, В.И. Самуся // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C. 66-68.
 • 20. Залозный, В.В. Утилизация тепла винтовых компрессорных установок в условиях шахт Марганецкого ГОК [Текст] / В.В. Залозный, Ю.И. Оксень // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C. 71-73.
 • 21. Ильина, С.С. Research of methods and facilities for maintenance of the mine winding plants’ safe work [Текст] / С.С. Ильина, В.О. Джейгало // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C. 76.
 • 22. Ильина, С.С. Анализ опыта применения роликовых направляющих в зарубежной горной промышленности и смежных областях [Текст] / С.С. Ильина, О.О. Сокуренко // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C.77-78.
 • 23. Литвиненко, М.А. Оптимизация параметров вихревого эжектора с применением способа и критерия оценки эффективности использования энергоносителя [Текст] / М.А. Литвиненко, И.М. Чеберячко // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C.83-84.
 • 24. Мамай, В.В. Увеличение эфективности работы центробежных пылеуловителей на горном производстве [Текст] / В.В. Мамай, И.М. Чеберячко // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C.85-86.
 • 25. Махонін, Д.А. Нетрадиційні шляхи забезпечення потрібного рівня резервування насосів головного водовідливу багатоводної шахти [Текст] / Д.А. Махонін, М.В. Холоменюк // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C.87-88.
 • 26. Тарасов, В.И. режимы нагруженности ленточных конвейеров шахты № 9/10 ПАО «Марганецкий ГОК» шахти [Текст] / В.И. Тарасов, А.С. Левченко // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C.92-93.
 • 27. Тратников, М.Д. Исследование влияния температуры низкопотенциального теплоносителя на эффективность работы теплонасосной установки [Текст] / М.Д. Тратников, М.Б. Прокопенко, А.С. Савенчук // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C.94.
 • 28. Кириченко, В.Е. Эскизный проект установки для морской добычи полиметаллических руд [Текст] / В.Е. Кириченко // Збірник праць за матеріалами VII-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2016» (Дніпропетровськ 6-7 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – C.81-82.
 • 29. Бобришов, А.А. Cовершенствование ходовой части элетровозного транспорта горных предприятий [Текст] / А.А. Бобришов, Е.С. Олейник // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2016: Матеріали ІV-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2016. – С. 4-12.
 • 2015


 • 1. Самуся В.И. Динамика канатных и гидротранспортных подъемных комплексов горных предприятий: моногр. / В.И. Самуся, С.Р. Ильин, В.Е. Кириченко, И.С. Ильина – Д.: Национальный горный университет, 2015. – 302 с.
 • 2. Pivnyak, G. Efficiency increase of heat pump technology for waste heat recovery in coal mines [Тext] / G. Pivnyak, V. Samusia, Y. Oksen, M. Radiuk // New Developments in Mining Engineering: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2015. – P. 1 – 4.
 • 3. Kyrychenko, E. Thermodynamics of multiphase flows in relation to the calculation of deep-water hydraulic hoisting [Тext] / E. Kyrychenko, V. Samusya, V. Kyrychenko, A. Antonenko // New Developments in Mining Engineering: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2015. – P. 305 – 311.
 • 4. Iljin, S. Influence of dynamic processes in mine winding plants on operating safety of shafts with broken geometry [Тext] / S. Iljin, V. Samusya, I. Iljina, S. Iljina // New Developments in Mining Engineering: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2015. – P. 425 – 429.
 • 5. Ильин, С.Р. Параметрические колебания в системах «подъемный сосуд - армировка» шахтных стволов. / С.Р. Ильин, И.С. Ильина, С.С. Ильина // Transport szybowy. Monografia. Instytut Techniki Gornicej. 2015. – pp. 247-265.
 • 6. Cheberiachko, I.M. Analysis to assess risk of occupational diseases at mining and preparation plants [Тext] / I.M. Cheberiachko, Yu. Cheberiachko, Ya. Lebedev, D. Pustovoi // New Developmtnts in Mining Engineering. Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining – London: Taylor & Francis Group, (Annual scientific-technical collection). –2015. -P. 379 – 384.
 • 7. Самуся, В.І. Выбор рациональных параметров теплонасосной установки для утилизации низкопотенциального тепла шахтной воды [Текст] / В.І. Самуся, Ю.І. Оксень, О.О. Гук // Металлургическая и горнорудная промышленность. Научно-техн. и производственный журнал. – 2015. – Вип. 1 (292). – С. 126-131.
 • 8. Самуся, В.И. Факторы нарушения устойчивой работы систем сосуд–армировка в сложных горно-геологических условиях вертикальных стволов [Текст] / В.И. Самуся, С.Р. Ильин, И.С. Ильина, С.С. Ильина // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2015. – № 17. – С. 72–80.
 • 9. Самуся, С.В. Математическая модель динамики мобильной подъемной установки при предохранительном торможении [Текст] / С.В. Самуся, Ю.А. Комиссаров, Д.А. Федоряченко, А.В. Виниченко // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2015.– Вип. 94. – С. 99-104.
 • 10. Самуся, В.И. Разработка эскизного проекта комплекса для морской добычи и транспортирования полиметаллических руд [Текст] / В.И. Самуся, В.Е. Кириченко, Н.М. Трипутень // Зб. наук праць НГУ. - 2015. – № 49. – С. 60-69.
 • 11. Тарасов, В.И. Оценка совершенства ленточного конвейера по энергетическому показателю [Текст] / В.И. Тарасов // Розробка родовищ: Зб. наук. пр. — 2015. — Т. 9. — С. 155-161.
 • 12. Ильина, С.С. Исследование жесткостных параметров армировок действующих рудоподъемных стволов [Текст] / С.С. Ильина // Гірнича електромеханіка та автоматика / Наук.-техн. зб. – 2015.– Вип. 94. – С. 94-98.
 • 13. Ильин, С.Р. Спектральный и деформационный анализ систем «сосуд - армировка» вертикальных стволов [Текст] / Ильин С.Р., Дубинин М.В. // Геотехнічна механіка / Міжвідомчий зб. наук. праць. – 2015. – Вип. № 122. – С. 164-193.
 • 14. Ильин, С.Р. Анализ влияния формы сечения коробчатых проводников жесткой армировки шахтных стволов на допустимую скорость движения подъемных сосудов [Текст] / Ильин С.Р., Соломенцев К.А., Василькевич В.И. // Геотехнічна механіка / Міжвідомчий зб. наук. праць. – 2015. – Вип. № 120. – С. 265-275.
 • 15. Королев, К.В. Мониторинг технического состояния оборудования шахтных подъемных комплексов [Текст] / Королев К.В., Беднов Д.Г., Радченко В.К., Ильин С.Р., Новик В.А. // Промышленная безопасность. – №12. – 2015. – C. 55-61.
 • 16. Iljin, S. Wplyw parametrow prowadnic obudowy pionowego szybu na procesy dynamiczne w ukladzie naczynie wyciagowe – obudowa szybu [Тext] / S. Iljin, W. Radczenko, K. Solomiencew, S. Iljina, I. Iljina // Transport szybowy. Instytut Techniki Gornicej. 2015. – P. 266-284.
 • 17. Федоряченко, Д.А. On influence of additional members' movability of mining rolling stock on safety characteristics of the motion [Текст] / Д.А. Федоряченко, В.И. Самуся // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. – Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С. 4-31 - 4-33.
 • 18. Виниченко, А.В. Совершенствование тормозной системы мобильной аварийно-спасательной подъемной установки [Текст] / А.В. Виниченко, В.И. Самуся // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015». - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-10 - 4-11.
 • 19. Самуся, В.И. Рациональные параметры тормозных режимов мобильной подъемной установки [Текст] / В.И. Самуся, Д.А. Федоряченко // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2015». - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-36 - 4-37.
 • 20. Виниченко, А.В. Рациональные параметры гидропривода аварийно-спасательной мобильной подъемной установки [Текст] / А.В. Виниченко, В.И. Самуся // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. – Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С. 4-10 - 4-11.
 • 21. Дубинин, М.В. Исследование спектральных параметров элементов систем «сосуд - армировка» вертикальных стволов угольныхпредприятий [Текст] / М.В. Дубинин, С.Р. Ильин // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-15-4.16.
 • 22. Тарасов, В.И. Снижение энергозатрат при транспортировании грузов ленточными конвейерами [Текст] / В.И. Тарасов, И.С. Лавриненко // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-19-4.20.
 • 23. Савенчук, А.С. Использование теплонасосных установок для утилизации бросового тепла на теплових электростанциях Текст] / А.С. Савенчук, М.А. Леонова // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-21.
 • 24. Ільїна, І.С. Комп’ютерне моделювання динаміки посудини в провідниках при гальмуванні підйомної машини [Текст] / І.С. Ільїна // Матеріали міжн. наук. конф. "Математичні проблеми технічної механіки – 2015". – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ. – 2015. – С. 111.
 • 25. Ильина, И.С. Моделювання процесiв в системах "пiдйомна посудина – провiдник" шахтних пiдйомних комплексiв [Текст] / И.С. Ильина, О.В. Балабанцев // Наукова весна 2015: Матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2015. – С. 4-3-4-4.
 • 26. Ільїна, І.С. Динамічна стійкість взаємодії скипів і клітей шахтних підйомних установок з армуванням в режимі гальмування [Текст] / І.С. Ільїна, Д.А. Басок // Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. "Молодь: наука та інновації". Державний ВНЗ “НГУ”, 2015. – С. 4-22-4-23.
 • 27. Ильина, С.С. Исследование износа рельсовых проводников в клетевом отделении слепого рудоподъемного ствола гальмування [Текст] / С.С. Ильина, Е.С. Олейник // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-24.
 • 28. Ильина, С.С. Анализ профилей рельсовых проводников в клетевом отделении слепого рудоподъемного ствола [Текст] / С.С. Ильина, Е.И. Прохоренко // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015». - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C. 4-25.
 • 29. Радоманский, А.В. Проект установки кондиционирования воздухашахты «Краснолиманская» [Текст] / А.В. Радоманский, В.В. Мищенко, Ю.И. Оксень // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-26-4-27.
 • 30. Шмаков, И.С. Повышение эффективности систем теплоэнергоснабжения горных предприятий [Текст] / И.С. Шмаков, А.Г. Маковецкий, Ю.И.Оксень // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-40-4-41.
 • 31. Шмаков, И.С. Утилизация тепла компрессорной станции ЗАО «Запорожский ЖРК» [Текст] / И.С. Шмаков, Ю.И.Оксень // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-44-4-45.
 • 32. Дижевский, Б.К. Модернизация главной подъемной установки шахты им. Героев Космоса ПАО «ДТЕК Павлоградуголь» [Текст] / Б.К. Дижевский, Б.А.Печерин // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-42-4-43.
 • 33. Кириченко, Е.А. К вопросу определения эффективности смесителя эрлифта [Текст] / Е.А. Кириченко, М.В.Удовенко // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-30-4-32.
 • 34. Бобришов, А.А. Определение профиля рабочей поверхности роликового останова открытого типа для шахтных уклонных ленточных конвейеров [Текст] / А.А. Бобришов, М.А. Литвиненко // Збірник праць за матеріалами VI-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2015» (Дніпропетровськ 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – C. 4-22-4-23.
 • 35. Бобришов, А.А. Способ армирования вертикальных стволов шахт и конструкция армировки [Текст] / А.А. Бобришов, Е.С. Олейник // // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С. 4-6.
 • 36. Трофимова, Е.П. Геометрические и жесткостные особенности контактирования подъемного сосуда аварийно-спасательной подъемной установки с проводниками жесткой и гибкой армировок [Текст] / Е.П. Трофимова, В.О. Джейгало // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна-2015». - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C. 4-12.
 • 37. Антоненко, А.Г. Глубоководные эрлифты замкнутого типа [Текст] / А.Г. Антоненко, Е.А. Кириченко // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-2.
 • 38. Радюк, М.В. Выбор низкокипящего рабочего тела для когенерационной утилизации теплашахтных турбокомпрессоров [Текст] / М.В. Радюк, Д.А. Басок // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-5.
 • 39. Хворостяной, Н.Н. К вопросу определения подачи насоса, в промежуточную ступень которого подается сжатый воздух [Текст] / Н.Н. Хворостяной // Збірник праць за матеріалами VІ-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2015» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-38-4-39.
 • 40. Антоненко, А.Г. Влияние осевого перемещения границ трубопровода на величину гидравлического удара [Текст] / А.Г. Антоненко, Е.А. Кириченко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Молодь: наука та інновації-2015 (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-2-4-3.
 • 41. Балабанцев, О.В. Перспективы применения теплонасосных технологий на горных предприятиях [Текст] / О.В. Балабанцев, А.Р. Писаренко, Ю.И. Оксень // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Молодь: наука та інновації-2015 (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).- Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. - C.4-4-4-5.
 • 42. Василькевич, В.И. Критериальный анализ допустимых параметров систем «сосуд-армировка» в дорезонансных режимах динамического взаимодействия [Текст] / В.И. Василькевич, В.И. Дворников, С.Р. Ильин // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С.4-7-4-9.
 • 43. Виниченко, А.В. Рациональные параметры гидропривода аварийно-спасательной мобильной подъемной установки [Текст] / А.В. Виниченко, В.И. Самуся // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С.4-10-4-11.
 • 44. Дижевський, Б.К. Модернізація головної підйомної установки ш. «Ювілейна», шахтоуправління «Першотравенське», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» [Текст] / Б.К. Дижевський, О.С. Маковецький // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С.4-12.
 • 45. Дубинин, М.В. Влияние упругости системы «проводник-расстрел» на обеспечение безопасности зацепления при динамических нагрузках в системах «сосуд – жесткая армировка» вертикальных стволов [Текст] / М.В. Дубинин, С.Р. Ильин // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015, Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С.4-13-4-15.
 • 46. Залозный, В.В. Утилизация тепла винтовых компрессорных установок в условиях шахты № 9-10 Марганецкого ГЗК [Текст] / В.В. Залозный, Ю.И. Оксень // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С.4-16-4-18.
 • 47. Ильина, С.С. Анализ факторов, влияющих на износ проводников в подъемных стволах [Текст] / С.С. Ильина, А.В. Новостройный // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С.4-19-4-20.
 • 48. Ильина, С.С. Исследование влияния параметров армировки ствола на динамические нагрузки в системе «подъемный сосуд – армировка» [Текст] / С.С. Ильина, О.О. Сокуренко // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С.4-21.
 • 49. Литвиненко, М.А. Оптимизация параметров вихревого эжектора с применением способа и критерия оценки эффективности использования энергоносителя [Текст] / М.А. Литвиненко, И.М. Чеберячко // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ”, 2015. – С. 4-26.
 • 50. Радюк, М.В. Когенерационная система утилизации тепла шахтных компрессорных установок [Текст] / М.В. Радюк, В.П. Третьяк // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С.4-27.
 • 51. Тарасов, В.И. Минимизация транспортных энергозатрат на стадии проектирования конвейерных линий [Текст] / В.И. Тарасов, А.П. Возняк // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С.4-29-4-30.
 • 52. Самуся, С.В. Моделювання динамічних процесів в мобільній підйомній установці [Текст] / С.В. Самуся, Д.О. Федоряченко // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С.4-34-4-35.
 • 53. Чеберячко, И.М. Оценка эффективности работы циклонных аппаратов по коэффициенту использования энергии потока [Текст] / И.М. Чеберячко, В.В. Мамай // Збірник праць Молодь: наука та інновації 2015: Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. (Дніпропетровськ, 2-3 грудня 2015 р.).– Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2015. – С.4-36-4-37.
 • 2014


 • 1. Ильин С.Р. Механика шахтного подъема: моногр. / С.Р. Ильин, С.С. Ильина, В.И. Самуся. – Д.: Национальный горный университет, 2014. – 247 с.
 • 2. Pivniak, G. Parameters optimization of heat pumps units in mining enterprises [Тext] / G. Pivniak, V. Samusia, Y. Oksen, M. Radiuk // Annual collection of scientific-technical papers “Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining”. – London, UK : Taylor & Francis Group. – 2014. – P. 19–24.
 • 3. Oksen, Y. Economic efficiency of heat pump tehnology for geothermal heat recovery from mine water [Тext] / Y. Oksen, O. Samusia // Annual collection of scientific-technical papers “Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining”. – London, UK : Taylor & Francis Group. – 2014. – pp. 191-194.
 • 4. Kyrychenko, V. Concerning CAE systems development of hydraulic hoists within ship mining complexes [Тext] / V. Kyrychenko, E. Kyrychenko, V. Samusya, A. Antonenko // Annual collection of scientific-technical papers “Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining”. – London, UK : Taylor & Francis Group. – 2014. – P. 451-456.
 • 5. Кириченко, Е.А. Основы проектирования систем гидротранспорта полиметаллических руд Мирового океана [Текст]: моногр. / Е.А. Кириченко, О.Г. Гоман, В.Е. Кириченко, В.В. Евтеев. – Никополь: ФОП Фельдман О.О., 2014. – 611 с.
 • 6. Кириченко, В.Е. Нестационарные прикладные задачи гетерогенных течений в подводных пульпопроводах [Текст]: моногр. / В.Е. Кириченко – Днепропетровск: Национальный горный университет, 2014. – 230 с.
 • 7. Пат. 105226 Україна, Спосіб керування роботою морського гірничовидобувного комплексу [Текст] / Є.О. Кириченко, В.Е. Кириченко, В.Г. Шворак, В.В. Євтєєв, А.В. Романюков, Татуревич А.А. (Україна) – опубл. 25.04.2014. Бюл. № 8. – 4 с.
 • 8. Самуся, В.І. Напружено-деформований стан каната з безмежною кількістю тросів при навантаженні розподіленим дотичним зусиллям [Текст] / В.І. Самуся, Д.Л. Колосов // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2014. – Вип. 92. – С. 104-109.
 • 9. Ильин, С.Р. Динамическая реакция подъемного сосуда на внешние возмущения со стороны смежных звеньев шахтных подъемных установок [Текст] / С.Р. Ильин // Горное оборудование и электромеханика №1. – 2014. – с.29-37.
 • 10. Ильин, С.Р. Хаотические колебания подъемных сосудов при ударном взаимодействии с проводниками жесткой армировки вертикальных стволов [Текст] / С.Р. Ильин, Б.С. Послед. Известия ВУЗов. Горный журнал. 2014. Вып. 2. – С.92-99.
 • 11. Ильин, С.Р. Обеспечение безопасности работы шахтных подъемов в стволах при сложных горно-геологических и горнотехнических условиях [Текст] / С.Р. Ильин, В.К. Радченко Л.Г. Адорская, С.В. Самуся, И.С. Ильина, С.С. Ильина // Геотехническая механика: наук.-техн. зб., Днепропетровск, 2014. Вып. 119. – C.158-186.
 • 12. Ильин, С.Р. Влияние параметров износа жесткой армировки шахтных стволов на ее остаточную прочность [Текст] / С.Р. Ильин, С.С. Ільїна // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – Пермь, 2014. – №11. – С. 77-85.
 • 13. Ильин, С.Р. Исследование влияния износа направляющих устройств на динамическую устойчивость системы «подъемный сосуд – жесткая армировка» [Текст] / С.Р. Ильин, К.А. Соломенцев, В.И. Василькевич // Уголь Украины. – №8. – 2014. – С.26-31.
 • 14. Ильин, С.Р. Анализ влияния геометрических параметров коробчатых проводников на динамические деформационно-прочностные характеристики армировки в условиях износа. Часть 1 [Текст] / С.Р. Ильин, В.И. Василькевич // Горное оборудование и электромеханика – № 9. – 2014. – С.21-27.
 • 15. Ильин, С.Р. Анализ влияния геометрических параметров коробчатых проводников на динамические деформационно-прочностные характеристики армировки в условиях износа. Часть 2 [Текст] / С.Р. Ильин, В.И. Василькевич // Горное оборудование и электромеханика – № 10. – 2014. – С.15-22.
 • 16. Ильин, С.Р. Компьютерная технология диагностики и управления со-стоянием оборудования шахт-ных подъемных комплексов [Текст] / С.Р. Ильин, В.К. Радченко // Научно-техническое обеспечение горного производства / Труды ИГД им. Д.А. Кунаева. – Алмааты, 2014. – С. 100-110.
 • 17. Козакова, Н.Л. Контактна взаємодія важкої смуги з багатошаровою основою [Текст] / Н.Л. Козакова, В.Д. Ламзюк // Математичне моделювання. Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2014. №1(30). – С. 87-89.
 • 18. Комиссаров Ю.А. Усовершенствованная тормозная система шахтных подъемных машин с пневмопружинным приводом тормоза [Текст] / Комиссаров Ю.А., Самуся В.И. // Збірник праць V Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2014». - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014.- С.108-109.
 • 19. Пономарьов С.М. Определение рациональных параметров пневмопружинного тормоза шахтных подъемных машин [Текст] / Пономарьов С.М., Самуся В.І. // Збірник праць за матеріалами V-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2014». - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014. - C.118-119.
 • 20. Антоненко А.Г., Самуся В.І. Підвищення безпеки експлуатації шахтних багатоканатних підйомних установок в режимах гальмування // Збірник праць Молодь: наука та інновації: Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 02-03 грудня 2014 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – Том 3. – С. 2-3.
 • 21. Виниченко А.В., Самуся В.И. Обоснование рациональных параметров гидропривода мобильной подъемной установки // Збірник праць Молодь: наука та інновації: Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 02-03 грудня 2014 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – Том 3. – С. 11-12.
 • 22. Басов С.А., Самуся В.И. О перспективах применения гидропривода в шахтных подъемных машинах // Збірник праць Молодь: наука та інновації: Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 02-03 грудня 2014 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – Том 3. – С. 6-7.
 • 23. Кохонова Д.А., Самуся В.И. Повышение безопасности эксплуатации аварийно-спасательных подъемных установок в режимах торможения // Збірник праць Молодь: наука та інновації: Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 02-03 грудня 2014 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – Том 3. – С. 19-20.
 • 24. Бобришов, А.А. Способ блочного монтажа подшкивной площадки башенного копра [Текст] / А.А. Бобришов, І.С. Шмаков // Збірник праць за матеріалами V-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2014» (Дніпропетровськ 26-27 березня 2014 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014. – C.83.
 • 25. Бобришов, А.А. Утилизация терриконов и заполнение выработанного пространства шахт и рудников [Текст] / А.А. Бобришов, М.А. Литвиненко // Збірник праць Молодь: наука та інновації: Матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Секція «Гірнича механіка». – Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014. – С. 21.
 • 26. Ільїна С.С. Аналіз впливу параметрів зносу армування на безпеку роботи підйому в шахтних стволах // Матеріали Міжн. наук. конф. "Математичні проблеми технічної механіки – 2014". - Т.2. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ. – 2014. – С. 97-98.
 • 27. Ільїна С.С. Мамай В.В. Анализ влияния износа армировки шахтных стволов на показатели остаточной прочности проводников и расстрелов // Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих. Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – С. 102-103.
 • 28. Ільїна С.С. Найденко І.С. Анализ влияния потери сечения элементов армировки шахтных стволов на параметры их напряженно-деформированного состояния // Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих. Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – С. 104-105.
 • 29. Радюк, М.В. Теплонасосная система утилизации тепла компрессорных установок / М.В. Радюк, В.О. Джейгало // V Науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2014». НГУ, Дн-ск. - С.99.
 • 30. Радюк М.В., Шмаков И.С. Оптимизация параметров теплонасосной системы охлаждения шахтных компрессорных установок // Збірник праць Молодь: наука та інновації: Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 02-03 грудня 2014 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – Том 3. – С. 31.
 • 31. Вініченко, А.В. Критерії розрахунку конструктивних та жорткістних параметрів направляючих вузлів кліті аварійно-рятувальної підйомної установки / А.В. Вініченко, О.П. Трофимова // П'ята всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Наукова весна 2014", Дніпропетровськ, 2014.- с.85-86.
 • 32. Василькевич В.И. Обеспечение динамической устойчивости систем «сосуд - армировка» при рекострукции вертикальных стволов в условиях длительной эксплуатации / Василькевич В.И. Ильин С.Р. // Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих. Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – С. 87-88.
 • 33. Ильин С.Р, Дубинин М.В. Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния жесткой армировки ство-лов под действием эксплуатационных нагрузок со стороны подъем-ных сосудов // Матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. – Д.: ДВНЗ НГУ, 2014. – С. 15-16.
 • 33. Ільїна І.С. Вплив зазорів в системі «башмак- провідник» на динамічну взаємодію посудини з армуванням при гальмуванні барабанних підйомних машин. // Матеріали Міжн. наук. конф. "Математичні проблеми технічної механіки – 2014". - Т.2. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ. – 2014. – С. 91-92.
 • 34. Ільїна І.С., Антоненко А.Г. Вплив геометричних параметрів систем «башмак - провідник» на динамічне навантаження армування врівноважених підйомних установок в режимі гальмування // Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих. Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. –С. 100-101.
 • 35. Ільїна І.С. Дослідження динамічної стійкості системи «підйомна посудина - гнучке армування» при запобіжному гальмуванні підйомних машин зі шківом тертя / Ільїна І.С., Бишевський В.І. // Молодь: наука та інновації: Матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-технічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. – Д.: ДВНЗ НГУ, 2014. – Том 3. – С 8-9.
 • 36. Кириченко Е.А., Антоненко А.Г. Влияние осевого перемещения границ трубопровода на величину гидравлического удара // Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих. Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. –С. 103-104.
 • 37. Ламзюк, В.Д. Деформация неоднородного упругого слоя [Текст] / В.Д. Ламзюк // Матеріали Міжн. наук. конф. "Математичні проблеми технічної механіки – 2014". - Т.1– Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ. – 2014. – С. 83.
 • 38. Козакова, Н.Л. Про неповний контакт пружної смуги з основою під дією нормального та дотичного навантаження [Текст] / Н.Л. Козакова, В.Д. Ламзюк // Матеріали Міжн. наук. конф. "Математичні проблеми технічної механіки – 2014". - Т.2. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ. – 2014. – С. 15-16.
 • 39. Козакова, Н.Л. Контактное взаимодействие тяжелой полосы с многослойным основаним [Текст] / Н.Л. Козакова, В.Д. Ламзюк // // Материалы 4-ой международной научно-практической конф. 21 век: фундоментальная наука и технологи. North Charleston, USA, 2014, том 2. С. 141-143.
 • 40. Гук О.О., Оксень Ю.І. Выбор рациональных параметров теплонасосной технологии утилизации низкопотенциального тепла шахтной воды // Збірник праць за матеріалами V-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2014» (Дніпропетровськ 26-27 березня 2014 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014. - C.95-96.
 • 41. Хаєрзянов Д.Р., Оксень Ю.І. Методика расчета максимально эффективного термодинамического цикла тепловых насосов с учетом потерь давления в испарителе и конденсаторе // Збірник праць за матеріалами V-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2014» (Дніпропетровськ 26-27 березня 2014 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014. - C.122-123.
 • 42. Маслов О.О., Оксень Ю.І. Эксергетический анализ теплонасосно-холодильной установки для теплоснабжения и кондиционировния воздуха шахты // Збірник праць за матеріалами V-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2014» (Дніпропетровськ 26-27 березня 2014 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014. - C.113-115.
 • 43. Лутченко А.В., Савенчук О.С. Особливості модернізації обладнання головної водовідливної установки шахти "степова" ПАТ"ДТЕК Павлоградвугілля" // Збірник праць за матеріалами V-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2014» (Дніпропетровськ 26-27 березня 2014 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014. - C.112.
 • 44. Довганюк М.Ф., Тарасов В.І. Мінімізація витрат на кар’єрний водовідлив // Збірник праць за матеріалами V-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2014» (Дніпропетровськ 26-27 березня 2014 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014. - C.97-98.
 • 45. Бондаренко В.С., Холоменюк М.В. Обоснование рационального суточного графика работі главного водоотлива шахті "Днепровская" ПАО "ДТЄК Павлоградуголь" // Збірник праць за матеріалами V-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2014» (Дніпропетровськ 26-27 березня 2014 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014. - C.84.
 • 46. Ширін С.Д., Холоменюк М.В. Обоснование рационального типа насосов для главного водоотлива шахті им. Сташкова ПАО "ДТЄК Павлоградуголь" // Збірник праць за матеріалами V-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2014» (Дніпропетровськ 26-27 березня 2014 р.). - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014. - C.127.
 • 47. Карпенко О.В. Вибір раціональних параметрів похилої багатоканатної установки ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" / Карпенко О.В., Коміссаров Ю.О. // Збірник праць V Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2014». - НГУ, Дн-ск. - 2014. - С.106-107.
 • 48. Махонин Д.А., Тарасов В.И. Энергосбережение на конвеерном транспорте // Збірник праць Молодь: наука та інновації: Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 02-03 грудня 2014 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – Том 3. – С. 23-24.
 • 2013


 • 1. Наукове відкриття «Закономірність розповсюдження звукових хвиль у висхідному багатофазному потоці при дисперсній структурі течії» [Текст] / Кириченко Є.О., Бондаренко В.І., Самуся В.І., И.А. Ковалевская, В.Д. Рябичев,В.Е. Кириченко, В.В. Фомичев, В.В. Евтеев // Российская академия естественных наук. – Москва, 2013. – Регистрационный номер: 449. – Зарегистрировано 27.02.2013.
 • 2. Традиційні та нетрадиційні системи енергозабезпечення урбанізованих і промислових територій України [Текст]: моногр. / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, М.М. Табаченко, В.І. Самуся та ін.; під заг. ред. Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. – 333 с.
 • 3. Samusya, V. Heat pumps for mine water waste heat recovery [Тext] / V. Samusya, Y. Oksen, M. Radiuk // Proceedings of the international scientific and technical conference “Mining of mineral deposits”, Taylor & Francis group, – London, UK, – 2013. – P. 153-157.
 • 4. Iljin, Sergey R. The experience of dynamic apparatus control and estimation of exploitation system safety “vessel – reinforcement” of vertical mining shafts [Тext] / Sergey R. Iljin, Boris S. Posled, Larisa G. Adorskaya, Vladimir K. Radchenko, Inna S. Iljina, Svetlana S. Iljina // Transport szybowy. Monografia. Instytut Techniki Gornicej. – Poland, 2013. – pp. 163-175.
 • 5. Kyrychenko, Y. Experimental investigation of aeroelastic and hydroelastic instability parameters of a marine pipeline [Тext] / Y. Kyrychenko, V.Samusia, V. Kyrychenko, A. Romanyukov // Middle-East Journal of Scientific Reaserch, – London, UK, – 2013, P. 530-538.
 • 6. Ильин, С.Р. Анализ развития, результаты и перспективы работ по динамической диагностике и мониторингу эксплуатационного состояния армировки шахтных стволов [Текст] / С.Р. Ильин // Transport szybowy. Monografia. Instytut Techniki Gornicej. 2013. – pp. 175-199.
 • 7. Кириченко, Е.А. Теория и алгоритмы расчета снарядного течения в эрлифте [Текст]: моногр. / Е.А. Кириченко, В.Е. Кириченко, В.В. Евтеев. – Днепропетровск, Национальный горный университет, 2013. – 263 с.
 • 8. Пат. 2496973 Российская Федерация, Способ скважинной добычи нефти и установка для его реализации [Текст] / Г.Г. Пивняк, В.И. Самуся, Е.А. Кириченко, В.Г. Шворак, В.В. Евтеев, В.Е. Кириченко (Украина) – опубл. 27.10.2013. Бюл. № 20. – 5 с.
 • 9. Пат. 103674 Україна, Спосіб зупинки насосної установки без інерційного руху рідини (варіанти) та пристрій для його реалізації [Текст] / В.П. Франчук, Є.О. Кириченко, В.І. Самуся, А.П. Деньгін, В.В. Євтєєв (Україна) – опубл. 11.11.2013. Бюл. № 21. – 4 с.
 • 10. Самуся, В.И. Теплонасосная утилизация сбросового тепла шахтной воды. Установка горячего водоснабжения [Текст] / В.И. Самуся, Ю.И., Оксень, Ю.А. Комиссаров, М.В. Радюк // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2013. – № 4. – С. 143-144.
 • 11. Оксень, Ю.И. Оценка экономической эффективности теплонасосной технологии утилизации тепла компрессорных установок на горных предприятиях [Текст] / Ю.И. Оксень, М.В. Радюк, О.В. Самуся // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2013. – №41. – С. 193–199.
 • 12. Самуся, В.И. Исследование оптимальных режимов теплонасосной системы охлаждения воздушных турбокомпрессоров[Текст] / В.И. Самуся, Ю.И. Оксень, М.В. Радюк // Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок: збірник наукових праць.– Донецьк: ПАТ „НДІГМ ім. М.М. Федорова”. – 2013.– Вип. 106-107. – С. 253-257.
 • 13. Самуся, В.І. Дослідження ефективності теплонасосної технології утилізації тепла вихідного вентиляційного струменя [Текст] / В.І. Самуся, Ю.І. Оксень, О.О. Гук, О.С. Жуковський // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2013. – Вип. 91. – С. 116–121.
 • 14. I.M. Cheberyachko, Y.I. Cheberyachko The Role of Means of individual Protection for Respiratoy Organs in Prophilaxis of the Coal-Dust Etiology // Збірник наукових праць НГУ. - 2013. - №39. –C.58-62.
 • 15. Кириченко, Є.О. Аэродинамические экспериментальные исследования характеристик элементов трубного става глубоководного гидроподъема [Текст] / Є.О. Кириченко, О.Г. Гоман, В.Е. Кириченко, А.В. Романюков // Науковий вiсник НГУ. – Дніпропетровськ, 2013. – №1. – С. 49-56.
 • 16. Кириченко, Є.О. Разработка комплексной математической модели насосной установки для откачки шахтной воды в виде водовоздушной смеси [Текст] / Є.О. Кириченко, В.Е. Кириченко, Н.Н. Хворостяной // Збагачення корисних копалин: наук.-техн. зб. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 52 (93). – С 115-129.
 • 17. Надутый, В.П. Схема классификации угольных шламов для дополнительного извлечения углеродной массы [Текст] / В.П. Надутый , И.П. Хмеленко // Уголь Украины. - 2013. - No 5 (677). – С.83-84.
 • 18. Ламзюк В.Д., Хитрова Т.В. Застосування функцій Гріна в обернених контактних задачах теорії пружності // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла: Зб. наук. праць. – Д.: Ліра, 2013 – Вип. 13. С. 393-399.
 • 19. Ильин С.Р. Влияние отклонений радиусов желобов шкива на взаимодействие подъемного сосуда с армировкой при многоканатном подъеме / С.Р. Ильин // Геотехническая механика: наук.-техн. зб., Днепропетровск, 2013. Вып. 105. – С.165-181.
 • 20. Ильин С.Р. Динамика системы «сосуд-армировка» шахтных стволов при неоптимизированном управлении подъемной машиной / С.Р. Ильин // Стальные канаты, №9. МАИСК, «Астропринт». Одесса. – 2013. – С. 94-116.
 • 21. Ильин С.Р. Повышение безопасности эксплуатации шахтных стволов путем динамического мониторинга систем «сосуд-армировка» портативными измерительными станциями / С.Р. Ильин, Г.Д. Трифанов, C.В. Воробель // Горное оборудование и электромеханика: Научно-аналит. и производственный журнал. – №1. – Москва, 2013. – с. 2-8.
 • 22. Пивняк, Г.Г. Внедрение теплонасосных технологий утилизации бросового тепла на горных предприятиях [Текст] / Г.Г. Пивняк, В.И. Самуся, А.С. Бешта // Материалы международной конференции „Украина-Россия-Сколково. Единое инновационное пространство” (22-23 мая 2013). – К:КНУ. – 2013. – С. 95–96.
 • 23. Самуся, В.И. Теплонасосная установка для утилизации бросового тепла шахтной воды [Текст] / В.И. Самуся, Ю.И. Оксень, Ю.А. В.В. Бабченко // Матеріали міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми технічної механіки - 2013». – Дніпродзержинськ. – 2013. – С.111 – 112.
 • 24. Самуся В.И. Частотный электропривод мобильной аварийно-спасательной подъемной установки [Текст] / В.И.Самуся, Д.Ю. Садков // Зб. праць IV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013», секція «Машинобудування та гірниче обладнання». – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2013. – с.109-110.
 • 25. Радюк, М. Оптимизация параметров теплонасосной системы для утилизации бросового тепла компрессорных установок [Текст] / М. Радюк, О. Самуся // Материалы молодежной научно-практ. конф. «Современное состояние и направления развития информационных технологий». – Донецк : НИИГМ им. М.М. Федорова, 2013. – С. 13-14.
 • 26. Радюк, М.В. Теплонасосная технологии утилизации тепла шахтных турбокомпрессоров / М.В. Радюк // Зб. праць IV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013», секція «Машинобудування та гірниче обладнання». – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2013. – с. 108.
 • 27. Оксень, Ю.И. Экономическая эффективность использования тепловых насосов для утилизации тепла шахтных турбокомпрессорных установок. / Ю.И. Оксень, М.В. Радюк, Н.Н. Хворостяной. // Молодежная научно-практическая конференция «Современное состояние и направления развития информационных технологий», (Донецьк, 30 вер. – 1 жов, 2013). – Донецк: НИИГМ им. М.М. Федорова, 2013. – С. 35.
 • 28. Радюк М., Самуся О. Оптимизация параметров теплонасосной системы для утилизации бросового тепла компрессорных установок c. 13-14. (Современное состояние и направления развития информационных технологий: Материалы молодежной научно-практической конференции (Донецк, 30 сентября – 1 октября 2013 г.) / ПАО «Научно-исследовательский институт горной механики им. М.М.Федорова». – Донецк: НИИГМ им. М.М.Федорова, 2013. – 52 с.
 • 29. Ільїна, С.С. Ефективність гасіння ударних навантажень на армування за допомогою двоважільних роликових напрямних скіпів / С.С. Ільїна, С.А. Басов // Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми технічної механіки – 2013», Дніпропетровськ: ДДТУ. – С. 109–110.
 • 30. Ильина, С.С. Анализ конструкций регистраторов параметров шахтных подъемных установок / С.С. Ильина, С.С. Шепелевич // Зб. праць IV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013», секція «Машинобудування та гірниче обладнання». – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2013. – с.72-73.
 • 31. Бобришов, А. А. Экспериментальные исследования периода заклинивания роликового останова для шахтных уклонных ленточных конвейеров [Текст] / А. А. Бобришов // Матеріали міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми технічної механіки - 2013». – Дніпродзержинськ. – 2013. – С.65 – 66.
 • 32. Трофимова, О.П. Дослідження процесів взаємодії напрямних ковзання аварійно-рятувальної кліті з жорсткими провідниками армування ствола [Текст] / О.П. Трофимова // Матеріали міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми технічної механіки - 2013». – Дніпродзержинськ. – 2013. – С.64 – 65.
 • 33. Трофимова О.П., Вініченко А.В. Загальна математична модель динаміки системи "підйомна посудина - провідники" аварійно-рятувальної підйомної установки // Збірник тез за матеріалами першої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Молодь: наука та інновації"- Дніпропетровськ. - 2013. - C.42.
 • 34. Дижевский Б.К. Модернизация подъемной установки шахты «Прогресс ГП Торезантрацит» / Б.К. Дижевский, И.М. Шевченко // Зб. праць IV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013», секція «Машинобудування та гірниче обладнання». – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2013. – с.11-12.
 • 35. Ильин С.Р. Исследование напряженно-деформированного состояния футеровки и каната шкива трения многоканатной подъемной установки / С.Р. Ильин, С.А. Басов // Зб. праць IV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013», секція «Машинобудування та гірниче обладнання». – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2013. – с.68-69.
 • 36. Ільїна І.С. Діагностика армування шахтних стволів в екстремальних режимах роботи підйомної машини / Ільїна І.С., Никитенко О.О. // Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми технічної механіки – 2013». -Частина 2. - Дніпропетровськ: ДДТУ. – С. 67–68.
 • 37. Ильина И.С. Модернизация тормозной системы шахтных подъемных машин / И.С. Ильина, А.С. Гах // Зб. праць IV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013», секція «Машинобудування та гірниче обладнання». – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2013. – с.70-71.
 • 38. Вороніна С.В. Гармонічні коливання неоднорідної смуги / С.В. Вороніна, В.Д. Ламзюк // Матеріали Міжн. наук. конф. "Математичні проблеми технічної механіки – 2013". Дніпродзержинськ – Дніпропетровськ: 2013. – Том 1. – С. 43.
 • 39. Козакова Н.Л. Про розшарування тришарового пакету під дією нормального розподіленого навантаження / Н.Л. Козакова, В.Д. Ламзюк, Ю.С. Полторацька // Матеріали Міжн. наук. конф. "Математичні проблеми технічної механіки – 2013". Дніпродзержинськ – Дніпропетровськ: 2013. – Том 1. – С. 77-78.
 • 40. Оксень Ю.И. Исследование влияния конструктивных параметров и спарителя теплового насоса на его термодинамические характеристики / Ю.И. Оксень, А.А.Гук // Зб. праць IV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013», секція «Машинобудування та гірниче обладнання». – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2013. – с. 98-99.
 • 41. Оксень Ю., Гук А., Никитенко А. Оптимальный термодинамический цикл тепловых насосов при нагреве воды для системы горячего водоснабжения // Материалы молодежной научно-практической конференции «Современное состояние и направления развития информационных технологий», (Донецьк, 30 вер. – 1 жов, 2013). – Донецк: НИИГМ им. М.М. Федорова, 2013. – С. 22-24.
 • 42. Оксень Ю., Комиссаров Ю., Маслов А. Эффективность теплонасосной технологии горячего водоснабжения при использовании тепла исходящей вентиляционной струи и сточных вод бань// Материалы молодежной научно-практической конференции «Современное состояние и направления развития информационных технологий», (Донецьк, 30 вер. – 1 жов, 2013). – Донецк: НИИГМ им. М.М. Федорова, 2013. – С. 25-26.
 • 43. Оксень Ю.И., Хаерзянов Д.Р. Влияние потерь давления в испарителе и конденсаторе теплового насоса на его энергетическую эффективность //Збірник тез за матеріалами першої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Молодь: наука та інновації"- Дніпропетровськ. - 2013. - C. 38.
 • 44. Оксень Ю.И., Мокрищев В.В. Применение тепловых насосов в системах горячего водоснабжения шахт //Збірник тез за матеріалами першої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Молодь: наука та інновації"- Дніпропетровськ. - 2013. - C. 39.
 • 45. Оксень Ю.И., Маслов А.А. Исследование эффективности применения теплонасосной холодильной установки для горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха //Збірник тез за матеріалами першої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Молодь: наука та інновації"- Дніпропетровськ. - 2013. - C. 40.
 • 46. Холоменюк М.В. Модернизация шахтной водоотливной установки / М.В. Холоменюк, А.С. Гаврилов // Зб. праць IV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013», секція «Машинобудування та гірниче обладнання». – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2013. – с. 113.
 • 47. Кириченко, Е.А. Разработка математической модели насосной установки, перекачивающей двухфазную смесь [Текст] / Е.А. Кириченко, В.Е. Кириченко, Н.Н. Хворостяной // Зб. праць IV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013», секція «Машинобудування та гірниче обладнання». – Дніпропетровськ, 2013. – С. 80-82.
 • 48. Кириченко, Е.А. Современная тенденция развития гидротранспортных систем при глубоководной разработке месторождений [Текст] / Е.А. Кириченко, В.Е. Кириченко // Зб. праць IV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013», секція «Машинобудування та гірниче обладнання». – Дніпропетровськ, 2013. – С. 78-79.
 • 49. Кириченко, Е.А. Динамика двухфазных потоков в глубоководном насосном гидроподъеме [Текст] / Е.А. Кириченко, А.В. Романюков // Зб. праць IV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013», секція «Машинобудування та гірниче обладнання». – Дніпропетровськ, 2013. – С.83-84.
 • 50. Кириченко, Е.А. Исследование движения твердых частиц при снарядной структуре течения в глубоководном эрлифте [Текст] / Е.А. Кириченко, В.В. Евтеев // Зб. праць IV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна – 2013», секція «Машинобудування та гірниче обладнання». – Дніпропетровськ, 2013. – С.76-77.
 • 2012


 • 1. Самуся В.И., Ильина С.С. Влияние параметров роликовых направляющих на контактные нагрузки в системе «сосуд - армировка» для шахтных стволов с нарушенной геометрией // Горное оборудование электромеханика. №1. Научно-аналит. и производственный журнал – Москва – 2012.- С. 8-13
 • 2. Кириченко Е.А., Кириченко В.Е., Шворак В.Г. , Евтеев В.В., Хворостяной Н.Н. Методическое обеспечение автоматизированного способа управления переходными режимами глубоководных эрлифтных гидроподъемов // Науковий вiсник НГУ. – Днепропетровск 2012. – №1. – С. 49-58.
 • 3. Кириченко, Е.А. Моделирование динамических процессов в глубоководных пневмогидротранспортных системах [Текст]: моногр. / Е.А. Кириченко, О.Г. Гоман, В.Е. Кириченко, А.В. Романюков. – Днепропетровск.: НГУ, 2012 – 268 с.
 • 4. Goman, O. Experimental investigation of aeroelastic and hydroelastic instability parameters of a marine pipeline [Тext] / O. Goman, Y.Kyrychenko, V.Samusia, V. Kyrychenko // Geomechanical processes during underground mining, Taylor & Francis group, – London, UK, – 2012, Р. 163-167.
 • 5. Kyrychenko, Y. Software development for the automatic control system of deep water hydrohoist [Тext] / Y.Kyrychenko, V.Samusia, V. Kyrychenko // Geomechanical processes during underground mining, Taylor & Francis group, – London, UK, – 2012, Р. 81-86.
 • 6. Ильина С.С. раздел 15.6 в монографии "Техническое обслуживание и ремонт шахтных стволов" Издание 5. Донецк. -"Світ книги". 2012.
 • 7. Ильин С.Р. разделы 6.6, 6.7, 7.11, 14.10, 22.3.6, 23.15, 23.16. в монографии "Техническое обслуживание и ремонт шахтных стволов" Издание 5. Донецк. -"Світ книги". 2012.
 • 8. Самуся, В.И. Теплонасосная утилизация сбросового тепла шахтной воды. Установка горячего водоснабжения: Инновационный проект [Электронный ресурс] / В.И. Самуся, Ю.И. Оксень, Ю.А. Комиссаров, М.В. Радюк. – Режим доступа: http://nvngu.in.ua/index.php/ru/monografii-i-innovatsii/innovatsionnye-proekty/53-innovatsionnye-proekty-ngu-2012/74-teplonasosnaya-utilizatsiya-sbrosovogo-tepla-shakhtnoj-vody-ustanovka-goryachego-vodosnabzheniya – Назва з екрана.
 • 9. Пат. 97283 Україна. Технології запуску, інтелектуального управління роботою та зупинки морського гірничовидобувного комплексу [Текст] / В.В. Ткачов, Є.О. Кириченко, В.Є. Кириченко, В.Г. Шворак, В.В. Євтєєв. Опубл. 25.01.2012. – Бюл. №1.
 • 10. Пат. 97404 Україна. Технологія розробки підводних покладів газогідратів та морський газовидобувний комплекс для її реалізації (варіанти) [Текст] / В.І. Бондаренко, Є.О. Кириченко, В.Є. Кириченко, В.Г. Шворак, В.В. Євтєєв. Опубл. 10.02.2012. – Бюл. №3.
 • 11. Пат. 97998 Україна. Спосіб свердловинного видобутку нафти та установка для його реалізації [Текст] / Г.Г. Півняк, В.І. Самуся, Є.О. Кириченко, В.Г. Шворак, В.В. Євтєєв, В.Є. Кириченко – Опубл. 10.04.2012. Бюл. №7. – 6 с.
 • 12. Пат. 2460883 Российская Федерация. Способ непрерывного сбора полезных ископаемых подводных месторождений и многофункциональная система для его реализации [Текст] / Г.Г. Пивняк, В.П. Франчук, О.І. Егурнов, В.Е. Кириченко, В.В. Евтеев (Украина) – опубл. 10.09.2012. Бюл. № 25.
 • 13. Пат. 2471071 Российская Федерация. Способы запуска глубоководного эрлифта [Текст] / Г.Г. Пивняк, В.П. Франчук, О.І. Егурнов, Е.А. Кириченко, В.В. Евтеев (Украина) – опубл. 27.12.2012. Бюл. № 36.
 • 14. Самуся, В.И. Определение параметров модернизированных роликовых направляющих для скипов, работающих в условиях стволов с нарушеной геометрией [Текст] / В.И. Самуся, С.С. Ильина // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – Дніпропетровськ, 2012.– Вип. 88. – С. 81 – 88.
 • 15. Самуся, В.И. Утилизация низкопотенциального тепла шахтных ком-прессорных установок для выработки электроэнергии [Текст] / В.И. Самуся, Ю.И. Оксень, М.В. Радюк // Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-електромеханічна. – Донецьк, 2012. – Вип. 23 (196). – С. 212-220.
 • 16. Самуся, В.И. Теплонасосная установка для утилизации бросового тепла шахтной воды [Текст] / В.И. Самуся, Ю.И. Оксень, Ю.А. Комиссаров, А.А. Гук, В.В. Бабченко // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпропетровськ. – 2012.– №37. – С. 253-258.
 • 17. Самуся, В.И. Оценка термодинамического совершенства систем утилизации тепла шахтных компрессорных установок [Текст] / В.И. Самуся, Ю.И. Оксень, М.В. Радюк // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпропетровськ. – 2012.– №37. – С. 259-264.
 • 18. Самуся. В.И. Оценка энергетической эффективности теплонасосной установки, комплексно использующей тепло исходящей вентиляционной струи и сточных вод [Текст] / В.И. Самуся, Ю.И. Оксень, Ю.А. Комиссаров // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2012. – Вип. 88. – С. 131–136.
 • 19. Самуся, В.І. Теплонасосна утилізація скидного тепла шахтної води [Текст] / В.І. Самуся, Ю.І. Оксень, Ю.О. Коміссаров, М.В. Радюк // Науковий вісник НГУ. – Днепропетровск, 2012. – №4. – С. 143–144.
 • 20. Самуся, В.И. Исследование оптимальных режимов теплонасосной системы охлаждения воздушных турбокомпрессоров [Текст] / В.И. Самуся, Ю.И., Оксень, М.В. Радюк // Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок: зб. наук. праць ПАБ «Науково-дослідний інститут гірничої механіки». – Донецьк, 2012. – Вип. 106107. – С. 253-257.
 • 21. Кириченко, Е.А. Исследование закономерностей изменения скорости звука в восходящих многофазных потоках [Текст] / Е.А. Кириченко, В.И. Самуся, В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, В.Д. Рябичев, В.Е. Кириченко, В.В. Фомичев, В.В. Евтеев // Школа подземной разработки. – Днепропетровск-Ялта, 2012. – С. 53-65.
 • 22. Евтеев, В.В. Основные закономерности изменения параметров многофазного снарядного потока [Текст] / В.В. Евтеев, Е.А. Кириченко, В.Д. Ламзюк, В.Е. Кириченко // Школа подземной разработки. – Днепропетровск-Ялта, 2012. – С. 306-328.
 • 23. Ильина, С.С. Определение конструктивных параметров рычажных роликовых направляющих шахтных скипов при работе в стволах с нарушенной геометрией [Текст] / С.С. Ильина // Геотехническая механика: наук.-техн. зб. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 98. – С. 349-355.
 • 24. Ильин, С.Р. Сложные поличастотные колебания в динамических системах «подъемный сосуд-армировка» шахтных стволов [Текст] / С.Р. Ильин // Вестник СевНТУ – Севастополь, 2012. – №133.– с.132-143.
 • 25. Ильин, С.Р. Влияние параметров диаграммы скорости подъема и эксцентриситета груза на динамику системы «сосуд-армировка» шахтных стволов [Текст] / С.Р. Ильин // Геотехническая механика: наук.-техн. зб. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 98. – С.322-349.
 • 26. Ильин, С.Р. Метод энергетической оценки влияния профиля проводников на системы «сосуд - армировка» шахтных стволов при динамической диагностике [Текст] / С.Р. Ильин // Геотехническая механика: наук.-техн. зб. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 99. – С.161-177.
 • 27. Ильин, С.Р. Анализ развития, результаты и перспективы работ по динамической диагностике и мониторингу эксплуатационного состояния армировки шахтных [Текст] / С.Р. Ильин // Геотехническая механика: наук.-техн. зб. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 101. – С.161-177.
 • 28. Ильин, С.Р. Измерительно-аналитическая компьютерная технология диагностики и управления состоянием оборудования шахтных подъемных комплексов [Текст] / С.Р. Ильин, Б.С. Послед, Л.Г. Адорская, С.В. Самуся, И.С. Ильина, В.П. Чернетченко, В.А. Николаев // Геотехническая механика: наук.-техн. зб. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 93. – С.28-38.
 • 29. Ламзюк, В.Д. Осесимметричные обратные задачи создания деформированного состояния [Текст] / В.Д. Ламзюк, Т.В. Хитрова // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Зб. наук. праць. – Днепропетровск, 2012. – Вип. 18. – С. 111-119.
 • 30. Ламзюк, В.Д. Застосування функцій Гріна в обернених контактних задачах теорії пружності [Текст] / В.Д. Ламзюк, Т.В. Хитрова // Методи розвязання прикладних задач механіки деформівного твердого тіла: Зб. наук. праць – Днепропетровск, 2012. – Вип. 13. – С. 393-399.
 • 31. Хмеленко, И.П. Построение регрессионной зависимости производительности вертикального вибрационного грохота от свойств перерабатываемого материала [Текст] / И.П. Хмеленко, В.П. Надутый, П.В. Левченко // Геотехническая механика: наук.-техн. зб. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 98.
 • 32. Кириченко, Е.А. Обоснование рациональных параметров глубоководных эрлифтов с учетом динамики твердых частиц в снарядном потоке [Текст] / Кириченко Е.А., Кириченко В.Е., Евтеев В.В., Хворостяной Н.Н. // Матеріали міжнародної конференції "Форум гірників - 2012". – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2012. – С. 60-64.
 • 33. Кириченко, Е.А. Новая стратегия проектирования горно-морских добычных комплексов [Текст] / Кириченко Е.А., Кириченко В.Е., Евтеев В.В.// Матеріали міжнародної конференції "Форум гірників - 2012". – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2012. – С. 78-84.
 • 34. Чеберячко, И.М. О методике исследования процессов измельчения и обеспыливания гетерогенных потоков в аппаратах с центробежным полем [Текст] / И.М. Чеберячко, Д.С. Пустовой, В.Г. Дерюгин, Ю.И. Чеберячко // Школа підземної розробки. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. 2012. – С. 181-185.
 • 35. Ламзюк, В.Д. Плоска деформація неоднорідної смуги [Текст] / В.Д. Ламзюк, О.Ю. Ракіта // Матеріали Міжн. наук. конф. "Математичні проблеми технічної механіки – 2012". Дніпродзержинськ – Дніпропетровськ: 2012. – Том 1. – С. 80-82.
 • 36. Azarevich, A.O. About exfoliation of multilayer foundation in view of tangent load [Теxt] / A.O. Azarevich, V.D. Lamzyuk, M.Y. Atanova // Інноваційний розвиток держави: проблеми і перспективи очима молодих вчених: матеріали Міжнар. студ. наук.-практ. конф.: У 3 т. – Дніпропетровськ: 2012. – Т.З: Сучасні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук. – С. 22-24.
 • 37. Lamzyuk, V.D. The first major problem for the inhomogeneous band [Теxt] / V.D. Lamzyuk, E.S. Hamhot’ko, M.Y. Atanova, A.O. Tsuladze //Інноваційний розвиток держави: проблеми і перспективи очима молодих вчених: матеріали Міжнар. студ. наук.-практ. конф.: У 3 т. – Дніпропетровськ: 2012. – Т. 1: Актуальні питання економіки. – С. 95-99.
 • 38. Rakita, O.Y. Plane deformation of inhomogeneous band [Теxt] / O.Y. Rakita, V.D. Lamzyuk, M.Y. Atanova // Інноваційний розвиток держави: проблеми і перспективи очима молодих вчених: матеріали Міжнар. студ. наук.-практ. конф.: У 3 т. – Дніпропетровськ: 2012. – Т. 3: Сучасні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук. – С. 84-86.
 • 39. Saievych, K.S. The influence of periodic load on a heavy band exfolation [Теxt] / K.S. Saievych, V.D. Lamzyuk, M.Y. Atanova // Інноваційний розвиток держави: проблеми і перспективи очима молодих вчених: матеріали Міжнар. студ. наук.-практ. конф.: У 3 т. – Дніпропетровськ: 2012. – Т. 3: Сучасні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук. – С. 87-90.
 • 40. Ламзюк, В.Д. Перша основна задача для неоднорідної смуги [Текст] / В.Д. Ламзюк, Хамхотько, А.А. Цуладзе // Матеріали міжн. наук. конф. "Математичні проблеми технічної механіки – 2012". Дніпродзержинськ – Дніпропетровськ: 2012. – Том 1. – С. 83.
 • 41. Азаревич, А.О. До розшарування багатошарової основи з урахуванням дотичного навантаження [Текст] / А.О. Азаревич, В.Д. Ламзюк // Матеріали Міжн. наук. конф. "Математичні проблеми технічної механіки – 2012". Дніпродзержинськ – Дніпропетровськ: 2012. – Том 1. – С. 84-85.
 • 42. Ламзюк, В.Д. Вплив дотичного навантаження на відшарування важкої смуги [Текст] / В.Д.Ламзюк, С.С. Саєвич // Матеріали міжн. наук. конф. "Математичні проблеми технічної механіки – 2012". Дніпродзержинськ – Дніпропетровськ: 2012. – Том 1. – С. 86-87.
 • 43. Хмеленко, И.П. Результаты исследований изменения мощности привода вертикального вибрационного грохота при различных режимах работы [Текст] / И.П. Хмеленко, В.П. Надутый, П.В. Левченко // „Форум гірників-2012” (3-6 жовт. 2012 р.), Дніпропетровськ: 2012.
 • 2011


 • 1. Самуся В.И., Ильина С.С., Гук А.А. Зависимость динамических параметров систем «подъемный сосуд – армировка» от геометрических параметров армировки ствола // Матеріали міжнар. наук. конф. „Математичні пробле-ми технічної механіки – 2011”. – Дніпропетровськ: ДДТУ. – 2011. – С. 188–189.
 • 2. Radiuk M.V. Waste Heat Recovery from Air Turbo-Compressors in Mining: A Comparative Study Between Cogeneration and Heat Pump Technologies // Preceedings of the 36th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, Florida, USA, 2011.
 • 3. Самуся В.И., Оксень Ю.И. Адаптационная модель теплообмена между вентиляционной струей и горным массивом в протяженных выработках // Геотехнічна механіка : Межвід. зб. наук. праць. – Днепропетровск. – 2011. – Вип. 93. – С. 55-64.
 • 4. Кириченко Е.А., Шворак В.Г., Кириченко В.Е., Романюков А.В., Татуревич А.А. К вопросу разработки численного метода для расчета динамики многофазных потоков // Науковий вiсник НГУ. – Днепропетровск 2011. – №2. – С. 139-147.
 • 5. Кириченко Е.А., Шворак В.Г., Кириченко В.Е., Романюков А.В., Татуревич А.А. Комплексная методика расчета динамики глубоководных насосных гидроподъемов перекачивающих двухфазные смеси // Науковий вiсник НГУ. – Днепропетровск 2011. – №3. – С. 16-25.
 • 6. Кириченко Е.А., Шворак В.Г., Кириченко В.Е., Романюков А.В., Татуревич А.А. Метод расчета динамики многофазных потоков в системах трубопроводного пневмотранспорта // Збагачення корисних копалин НГУ, – Днепропетровск 2011. – 44(85) – С. 147-161.
 • 7. Kyrychenko Y., KyrychenkoV. V., Romanyukov A. Research of dynamic processes in the deep-water pumping hydrohoists lifting two-phase fluid // Technical and Geoinformational Systems in Mining. – CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, 2011. – PP. 115-124.
 • 8. Kyrychenko Y., KyrychenkoV. V., Taturevych A. Advanced method for calculation of deep-water airlifts and the special software development // Technical and Geoinformational Systems in Mining. – CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, 2011. – P. 215-222.
 • 9. Pivnyak G.G., Kyrychenko E.A., Franchuk V.P., Yegurnov A.I., Kyrychenko V.E. Modern Conception of the Hydrotransport Systems Progress in the Sea Mining // 22nd WORLD MINING CONGRESS & EXPO 11-16 September. – Istanbul 2011 – Vol. №3. – pp. 145-152.
 • 10. Кириченко Е.А., Кириченко В.Е., Шворак В.Г., Татуревич А.А., Хворостяной Н.Н. Усовершенствованный метод расчета глубоководных гидроподъемов и программно-вычислительный комплекс // Науковий вiсник НГУ. – Днепропетровск – 2011. – №4. – С. 86-93.
 • 11. Кириченко Е.А., Кириченко В.Е. Особенности разработки экспериментальной системы управления подводным оборудованием горно-морского предприятия // Науковий вiсник НГУ. – Днепропетровск – 2011. – №6. – С. 23-31.
 • 12. Научное открытие «Явление нарушения подъема частиц твердой фазы восходящим газожидкостным эрлифтным потоком в виде газовых снарядов и жидкостных промежутков между ними» [Текст] / Г.Г. Пивняк, В.П. Франчук, Е.А. Кириченко, А.И. Егурнов, В.В. Евтеев, В.Г. Шворак, В.Е. Кириченко // Российская академия естественных наук. – Москва 2011. – Регистрационный номер: 516. – Зарегистрировано 21.05.2011.
 • 13. Новітні принципи теплонасосних та когенераційних технологій вико-ристання викидного тепла [Текст]: моногр. / М.М. Табаченко, В.І. Самуся, Р.О. Дичковський, В.С. Фальштинський, Ю.І. Оксень. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 275 с.
 • 14. Пат. 95838 Україна. Спосіб розробки підводних покладів сірководню та насосна установка для його реалізації [Текст] / В.І. Бондаренко, Є.О. Кириченко, В.Г. Шворак, В.В. Євтєєв, В.Є. Кириченко. Опубл. 12.09.2011 – Бюл. № 17.
 • 15. Пат. 61130 Україна. Установка гарячого водопостачання [Текст] / В.І. Самуся, Ю.І. Оксень, М.В. Радюк, Ю.О. Мішанський. Опубл. 11.07.2011. – Бюл. № 13.
 • 16. Самуся, В.І. Аналіз ефективності використання тепла вихідного вентиляційного струменя для обігріву повітроподавальних стволів [Текст] / В.І. Самуся, Ю.І. Оксень, Ю.О. Мішанський // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – Дніпропетровськ, 2011.– Вип.87. – С. 139-143.
 • 17. Ильина, С.С. Исследование влияния параметров профилей проводников на динамику скипов в стволах с нарушенной геометрией [Текст] / С.С. Ильина // Динаміка і міцність машин. Зб. наук. праць. – Харків: ХПІ, 2011. – №52. – С. 85 – 93.
 • 18. Ильина, С.С. Моделирование динамики системы «сосуд-армировка» [Текст] / С.С. Ильина // Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок: сб. наук. праць НДІГМ ім. М.М. Федорова. - Донецьк. – 2010-2011. – №104-105. – С. 56-78.
 • 19. Ильин, С.Р. Численное моделирование динамических процессов в мобильной подъемной установке в режиме торможения [Текст] / С.Р. Ильин, С.В. Самуся // Вестник СевНТУ. - №119.- Севастополь, 2011. – с. 56-68.
 • 20. Ильин, С.Р. Оптимизация цикла спуска/подъема двухконцевой скиповой установки с бицилиндроконической подъемной машиной [Текст] / С.Р. Ильин, Ю.В. Михлин, С.М. Решетникова // Вестник СевНТУ. - №120.- Севастополь, 2011. – с.41-49.
 • 21. Ильин, С.Р. Комплексные экспериментальные исследования динамики скипов рудоподъемного ствола [Текст] / С.Р. Ильин, Г.Д. Трифанов, С.В. Воробель // Горное оборудование и электромеханика. - №5. – Пермь, 2011. – С. 30-35.
 • 22. Волошко, Л.В. Щодо розв’язування крайової задачі для неоднорідного бігармонічного рівняння для області складної форми [Текст] / Л.В. Волошко, О.М. Кісельова, В.Д. Ламзюк // Вісник ДНУ. - № 8, Т. 19. - Серія Моделювання, вип. 3. – 2011.– С. 21-29.
 • 23. Чеберячко, И.М. Исследование процесса сушки продуктов обогащения в вихревых аппаратах [Текст] / И.М. Чеберячко, В.Г. Дерюгин, Ю.М. Чеберячко, Пустовой Д.С. // Збагачення корисних копалин. Наук-техн. збірник, Вип. 47 (88). 2011. - С. 157-160.
 • 24. Хмеленко, И.П. Влияние режимных параметров на производительность вертикального вибрационного грохота [Текст] / И.П. Хмеленко, В.П. Надутый, П.В. Левченко // Вісник ХПІ. – Харьков, 2011 – № 50.
 • 25. Хмеленко, И.П. Результаты исследований зависимости эффективности классификации от параметров вертикального вибрационного грохота [Текст] / И.П. Хмеленко, В.П. Надутый, П.В. Левченко // Вібрації в техніці та технологіях: Всеукр. наук.-техн. журнал. Вінниця. – 2011. – №4 (64).
 • 26. Пивняк, Г.Г. Перспективы внедрения теплонасосных технологий на горных предприятиях [Текст] / Г.Г. Пивняк, В.И. Самуся, Ю.И. Оксень // Тез. докл. межд. науч-практ. конф. "Энергоэффективность и энергосберегащие технологии" – Днепропетровск: 2011. – С. 22-23.
 • 27. Ильина, С.С. Исследование центрирующих свойств роликовых направляющих скипов в условиях эксцентриситета груза в стволах с нарушенной геометрией / С.С. Ильина // Матеріали міжнар. наук. конф. „Математичні проблеми технічної механіки – 2011”. – Дніпропетровськ: ДДТУ, 2011. – С. 189 –190.
 • 28. Ильин, С.Р. Динамические процессы в канатной системе мобильной аварийно-спасательной подъемной установки [Текст] / С.Р. Ильин, С.В. Самуся // Матеріали міжнар. наук. конф. „Математичні проблеми технічної механіки – 2011”. – Дніпропетровськ: ДДТУ, 2011. – С. 67-73.
 • 29. Азеревич, А.О. Про неповний контакт смуги з основою з урахуванням дотичного навантаження [Текст] / А.О. Азеревич, В.Д. Ламзюк, Н.Л.Козакова // Матеріали міжнар. наук. конф. „Математичні проблеми технічної механіки – 2011”. – Дніпропетровськ: ДДТУ, 2011. – С. 52.
 • 30. Ламзюк, В.Д. Сжатие неоднородной упругой полосы штампами [Текст] / В.Д. Ламзюк, Е.С. Хамхотько // Матеріали міжнар. наук. конф. „Математичні проблеми технічної механіки – 2011”. – Дніпропетровськ: ДДТУ, 2011. – С. 53.
 • 31. Lamzyuk, V.D. The character of the distribution of contact pressure of the plane stamp on the multi-layer foundations [Текст] / V.D. Lamzyuk, M.Y. Atanova, Y.A.Tomazenko // Сучасні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук та новітніх технологій. Матеріали ІІ Міжн. студ. наук. конф. - Том 1. – Дн-к, 2011. С. 43-46.
 • 2010


 • 1. Динамика глубоководных гидроподъемов в морском горном деле [Текст]: моногр. / Е. А. Кириченко, В. Г. Шворак, В. Е. Кириченко, В. В. Евтеев. – Днепропетровск: Национальный горный университет, 2010. – 259 с.
 • 2. Пат. 44780 Україна. Установка утилізації тепла турбокомпресорного агрегату [Текст] / А.Ф. Булат, І.Ф Чемерис, Ю.І. Оксень, М.В. Радюк (Україна) – № 2010 11479; заявл. 10.12.2009; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.
 • 3. Пат. 89250 Україна. Спосіб підвищення ефективності розробки підводних родовищ корисних копалин [Текст] / Бешта О.С., Кириченко Е.А., Шворак В.Г., Євтєєв В.В., Кириченко В.Є. (Україна) – Опубл. 11.01.2010. Бюл. №1.
 • 4. Пат. 89287 Україна. Спосіб збору корисних копалин підводних родовищ та багатофункціональна система для його реалізації [Текст] / Півняк Г.Г., Кириченко Е.А., Франчук В.П., Єгурнов О.І., Євтєєв В.В. (Україна) – Опубл. 11.01.2010. Бюл. №1.
 • 5. Пат. 89861 України. Спосіб керування роботою ерліфта [Текст] / Кириченко Е.А., Євтєєв В.В., Кириченко В.Є., Романюков А.В., Татуревич А.А. (Україна) – Опубл. 11.01.2010. Бюл. №1.
 • 6. Пат. 64541 України. Спосіб регулювання подачі насосом рідини та система для його реалізації [Текст] / Кириченко Є.О., Чеберячко І.М., Шворак В.Г., Євтєєв В.В. – Опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.
 • 7. Пат. 91130 України. Спосіб запуску глибоководного ерліфта (варіанти) та ерліфтна установка для їх реалізації [Текст] / Кириченко Є.О., Півняк Г.Г., Франчук В.П., Єгурнов О.І., Євтєєв В.В. – Опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.
 • 8. Пат. 90549 України. Спосіб безперервного збору корисних копалин підводних родовищ та багатофункціональна система для його реалізації [Текст] / Кириченко Є.О., Півняк Г.Г., Франчук В.П., Єгурнов О.І., Євтєєв В.В. – Опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.
 • 9. Самуся, В.И. Оценка эффективности теплонасосной технологи утилизации тепла воздушных турбокомпрессоров [Текст] / В.И. Самуся, Ю.И. Оксень, М.В. Радюк // Науковий вісник НГУ. – 2010. – №6. – С. 78–82.
 • 10. Оксень, Ю.И. Анализ эффективности схем утилизации тепла турбокомпрессорных установок с целью получения горячей воды [Текст] / Ю.И. Оксень, М.В. Радюк // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. – Дніпропетровськ. – 2010. – Вып. 84. – С. 204–210.
 • 11. Самуся, В.І. Особливості динаміки кліті з жорсткими і пружними напрямними на ділянках локального викривлення провідників [Текст] / В.І. Самуся, С.С. Ільїна // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. – Дніпропетровськ. – 2010. – Вып. 84. – С. 149-159.
 • 12. Ильина С.С. Экспериментальные исследования гашения ударных нагрузок на армировку шахтных стволов упругими роликовыми амортизаторами / С.С. Ильина // Научные исследования и инновации. – Пермь: ПГТУ, 2010. – №2, Т. 4. – С. 59 – 63.
 • 13. Ильина С.С. Экспериментальные и теоретические исследования опорной жесткости направляющих сосудов и армировок вертикальных стволов / С.С. Ильина // Стальные канаты: Сб. науч. тр. МАИСК. – Одеса: Экология, 2010. – №8. – С. 79 – 102.
 • 14. Ильин, С.Р. The Experience Of Dynamic Apparatus Control And Estimation Of Exploitation System Safety “Vessel – Reinforcement” Of Vertical Mining Shafts / С.Р. Ильин // The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS. ISSN 1451-107X. Kosice. – September. – 2010. – Р.395-403.
 • 15. Ильин, С.Р. Адресный динамический контроль жесткой армировки вертикальных стволов рудников Украины с применением портативных цифровых измерительных станций / С.Р. Ильин // Рудник будущего: проекты, технологи, оборудование. Сборник трудов международной. науч.-практ. конф. – Вып. 4. –Пермь: ООО «Проектное бюро «Рейкьявик», 2010. – C.46-52.
 • 16. Ильин, С.Р. Влияние параметров диаграмм скорости вращения подъемных машин на динамические усилия в канатах и усталостные явления в элементах армировки ствола / С.Р. Ильин // Стальные канаты: Сб. науч. тр. МАИСК. – Одеса: Экология, 2010. – C.30-61.
 • 17. Бобришов, А.А. Анализ экспериментальных данных роликового останова шахтных уклонных ленточных конвейеров / А.А. Бобришов // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції „Форум гірників-2010” (21-23 жовтня 2010 р.). – Дніпропетровськ: НГУ, 2010. – С.122.
 • 2009


 • 1. Кириченко, Е.А. Механика глубоководных гидротранспортных систем в морском горном деле: моногр. / Е.А. Кириченко. – Днепропетровск: Национальный горный университет, 2009. – 334 с.
 • 2. Пат. 2346160 РФ. Способ запуска и функционирования морского эрлифта и система для его реализации / Е.А. Кириченко, Г.Г. Пивняк, В.П. Франчук, В.В. Евтеев, В.Г. Шворак; Опубл. 10.02.2009, Бюл. № 4.
 • 3. Пат. 39216 Україна. Енергетична установка з бінарним циклом перетворення енергії / А.Ф. Булат, І.Ф. Чемерис, Ю.І. Оксень, М.В. Радюк; Інт геотехн. механіки НАН України. – Заявка u 2008 12045 10.10.2008. – Опубл. 10.02.2009, Бюл. № 3.
 • 4. Пат. 39694 Україна. Когенераційна система з використанням тепла енергетичних об'єктів / А.Ф. Булат, І.Ф. Чемерис, Ю.І. Оксень, М.В. Радюк; Інт геотехн. механіки НАН України. – Заявка u 2008 11308 18.09.2008. – Опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.
 • 5. Пат. 43631 Україна. Когенераційна система з використанням тепла енергетичних об'єктів / А.Ф. Булат, І.Ф. Чемерис, Ю.І. Оксень, М.В. Радюк; Інт геотехн. механіки НАН України. – Заявка u 2009 02758 25.03.2009. – Опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.
 • 6. Пат. 43632 Україна. Енергетична установка з бінарним циклом перетворення енергії / А.Ф. Булат, І.Ф. Чемерис, Ю.І. Оксень, М.В. Радюк; Інт геотехн. механіки НАН України. – Заявка u 2009 02761 25.03.2009. – Опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.
 • 7. Пат. 44172 Україна. Установка утилізації тепла турбокомпресорного агрегату / А.Ф. Булат, І.Ф. Чемерис, Ю.І. Оксень, М.В. Радюк; Інт геотехн. механіки НАН України. – Заявка u 2009 02764 25.03.2009. – Опубл. 25.09.2009, Бюл. № 18.
 • 8. Пат. 49780 Україна. Установка утилізації тепла компресорного агрегату / А.Ф. Булат, І.Ф. Чемерис, Ю.І. Оксень, М.В. Радюк; Інт геотехн. механіки НАН України. – Заявка u 2009 11983 23.11.2009. – Опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.
 • 9. Оксень Ю.И., Радюк М.В. Исследование эффективности использования вторичного тепла газопоршневых установок для выработки электроэнергии // Геотехнічна механіка: Межвід. зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 81 . – С. 200-207.
 • 10. Повышение эффективности работы шахтных компрессорных станций / А.Ф. Булат, И.Ф. Чемерис, Ю.И. Оксень, М.В. Радюк // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2009. – №4 (18). – С. 14-16.
 • 11. Чеберячко, И.М. Об оценке результативности работы циклонных аппаратов по критерию использования энергии потока / И.М. Чеберячко, В.Г. Дерюгин, В.Г. Шворак // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2009. – Вип. 39 (80). – С. 47 – 51.
 • 12. Кириченко, Е.А. Экспериментальное исследование параметров вертикального потока трехкомпонентной смеси в эрлифтном гидроподъеме / Е.А. Кириченко, Евтеев В.В. // Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ: НГУ. – 2009. – № 1. – С. 47-54.
 • 13. Кириченко, Е.А. Исследование закономерностей распространения волн давления в многофазных потоках применительно к глубоководному гидроподъему [Текст] / Е.А. Кириченко, Евтеев В.В., Кириченко В.Е., Романюков А.В. // X-th Jubilee National conference with international participation of the open and underwater mining of minerals”. – Varna: MDGM – 2009. – С. 437-442.
 • 14. Самуся В.И. Безопасность эксплуатации шахтных подъемных комплексов [Текст] / В.И. Самуся, С.Р. Ильин // Уголь Украины. – К.: «Техника», 2009. №6.– С. 23-26.
 • 15. Самуся, В.И. Обеспечение плавности движения скипов в проводниках жесткой армировки шахтных стволов с нарушенной геометрией [Текст] / В.И. Самуся, С.С. Ильина // Материалы научн.-техн. конф. «Проблемы эксплуатации оборудования шахтных стационарных установок». – Донецк: НИИГМ им. М.М. Федорова, 2009. – С. 96-98.
 • 16. Самуся В.И. Разработка алгоритмов управления переходными режимами в глубоководных эрлифтных гидроподъемах / В.И. Самуся, В.Е. Кириченко, В.В. Евтеев // Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-електромеханічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – Вип. 16 (142). – С. 239-244.
 • 17. Самуся В.І. Основні досягнення наукової школи кафедри гірничої механіки / В.І. Самуся, Є.О. Кириченко, Ю.І. Оксень, В.Г. Шворак // Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – №5. – С. 61-64.
 • 18. Півняк, Г.Г. Застосування когенераційних та теплонасосних технологій для утилізації викидного тепла на гірничих підприємствах / Г.Г. Півняк, В.І. Самуся, Ю.І. Оксень // Материалы научн.-техн. конф. «Проблемы эксплуатации оборудования шахтных стационарных установок». – Донецк: НИИГМ им. М.М. Федорова, 2009. – С. 20-21.
 • 19. Самуся, В.И. Обеспечение плавности движения скипов в проводниках жесткой армировки шахтных стволов с нарушенной геометрией / В.И. Самуся, С.С. Ильина // Материалы научн.-техн. конф. «Проблемы эксплуатации оборудования шахтных стационарных установок». – Донецк: НИИГМ им. М.М. Федорова, 2009. – С. 96-98.
 • 20. Ильин, С.Р. Динамическая диагностика систем «сосуд-армировка» вертикальных шахтных стволов / С.Р. Ильин, Г.Д. Трифанов // Горное оборудование и электромеханика. – №8. – Пермь, 2009. – С. 29-34.
 • 21. Ильин, С.Р. Исследование жесткостных характеристик системы «струна – отвес каната – сосуд» аварийно-спасательной мобильной подъемной установки / С.Р. Ильин, С.В. Самуся // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн. зб. – Вип. 82. – Дніпропетровськ. – 2009.
 • 22. Ильин, С.Р. Экспериментальные исследования динамики мобильной аварийно-спасательной подъемной установки в режиме предохранительного торможения / С.Р. Ильин, С.В. Самуся // Стальные канаты. Сб. науч. тр. МАИСК. – Одесса, 2009. – №7. – С. 35-48.
 • 23. Ильин, С.Р. Геометрические параметры технического состояния системы проводников жесткой армировки и их влияние на динамику системы «сосуд-армировка» / С.Р. Ильин // Стальные канаты. Сб. науч. тр. МАИСК. – Одесса, 2009. – №7. – С. 90-102.
 • 24. Ильин, С.Р. Визначення контактних зусиль у системі «підйомна посудина – жорстке армування» шахтних стовбурів при динамічних експрес-випробуваннях / С.Р. Ильин // Системні технології. Рег. міжвуз. сб. наук. праць – Вип. 2(61). Дніпропетровськ, Державне науково-виробниче підприємство МОН України «Системні технології», 2009. – С.163-192.
 • 25. Ильин, С.Р. Динамический контроль состояния армировки / С.Р. Ильин, Г.Д. Трифанов, С.В. Воробель // Рудник будущего: проекты, технологи, оборудование. Сборник трудов междунар. научно-практ. конф. – Вып. 5. – Пермь: ООО «Проектное бюро «Рейкьявик», 2009. – С.130-132.
 • 26. Ильина, С.С. Анализ работы роликовых рычажных направляющих в промышленных условиях скипового подъема / С.С. Ильина // Стальные канаты. Сб. науч. тр. МАИСК. – Одесса, 2009. – №7. – С. 103-110.
 • 27. Ільїна, С.С. Математична модель динаміки системи «посудина – армування» неврівноваженої підйомної установки з пружно-дисипативними роликовими напрямними / С.С. Ільїна // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2009. – Вип. 83. – С. 126-136.
 • 28. Самуся, В.І. Обгрунтування параметрів удосконаленої гальмівної системи шахтних підйомних машин / В.И. Самуся, Ю.О. Коміссаров // Тез. докл. міжнародної науково-практ. конф. „Форум гірників–2009”. – Дніпропетровськ, 2009.
 • 29. Ильина, И.С. Влияние динамических параметров системы «сосуд-армировка» на прочностные характеристики армировки в экстремальных режимах работы шахтных подъемных установок / И.С. Ильина, Ю.А. Комиссаров, Д.Л. Прокопов // Тез. докл. научно-техн. конф. «Проблемы эксплуатации оборудования шахтных стационарных установок». – Донецк, 2009.
 • 30. Бобришов, А.А. Выбор варьируемых факторов для экспериментальных исследований роликового останова в период заклинивания / А.А. Бобришов // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2009». – Одесса: Черноморье, 2009. — С. 50-52.


 • © 2006-2022 Інформація про сайт