Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Нормативне забезпечення навчальних дисциплін • Навчальні дисципліни (на поточний навчальний рік)


 • Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Безпека експлуатації гірничого обладнання
 • 2. Водовідливні та вентиляторні установки
 • 3. Гідравліка та гідропривід гірничих машин
 • 4. Гідротранспорт на гірничих підприємствах
 • 5. Гірничі машини
 • 6. Діагностика гірничого обладнання
 • 7. Електрообладнання гірничих машин і установок
 • 8. Механічні передачі в гірничих машинах
 • 9. Надійність гірничого обладнання
 • 10. Пневматичні установки гірничих підприємств
 • 11. Проектування та експлуатація транспортних комплексів гірничих підприємств
 • 12. Теплообмін та теплоенергетичні установки
 • 13. Термодинаміка
 • 14. Установки для кондиціонування повітря шахт
 • 15. Шахтні підйомні установки

 • Навчальні плани

  Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Навчальний план бакалаврів у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністью 184 «Гірництво», спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». гр. 184-16-1 ММФ. 2016-2020 н.р.
 • 2. Навчальний план бакалаврів у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністью 184 «Гірництво», спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». гр. 184-17-1 ММФ. 2017-2021 н.р.
 • 3. Навчальний план бакалаврів у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністью 184 «Гірництво», спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». гр. 184-18-1 ММФ. 2018-2022 н.р.
 • 4. Навчальний план бакалаврів у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністью 184 «Гірництво», спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». гр. 184-19-1 ММФ. 2019-2023 н.р.

 • Освітньо-професійні програми вищої освіти

  Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Галузь знань – 18 «Виробництво та технології». Спеціальність – 184 «Гірництво». Освітній ступінь - бакалавр. Спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств» / Самуся В.І., Оксень Ю.І., Холоменюк М.В., Салов В.О. // МОН України, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», кафедра гірничої механіки. - Дніпро. - 2016. - 24 с.
 • 2. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Галузь знань – 18 «Виробництво та технології». Спеціальність – 184 «Гірництво». Освітній ступінь - бакалавр. Спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств» / Самуся В.І., Оксень Ю.І., Холоменюк М.В.// МОН України, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», кафедра гірничої механіки. - Дніпро. - 2017. - 30 с.
 • 3. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Галузь знань – 18 «Виробництво та технології». Спеціальність – 184 «Гірництво». Освітній ступінь - бакалавр. Спеціалізації:..., «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств», .../ Бондаренко В.І., Почепов В.М., Коровяка Є.А., Салов В.О., Собко Б.Ю., Корсунський Г.Я., Пчолкін Г.Д., Шевченко С.В., Голінько В.І., Яворська О.О., Терещук Р.М., Григор’єв О.Є., Левченко К.А., Кучін О.С., Заболотна Ю.О., Самуся В.І., Оксень Ю.І., Кузін Ю.Л., Полякова Н.С. // МОН України, НТУ «Дніпровьска політехніка». - Дніпро. - 2018. - 93 с.
 • 4. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Галузь знань – 18 «Виробництво та технології». Спеціальність – 184 «Гірництво». Освітній ступінь - бакалавр. Спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств» / Самуся В.І., Оксень Ю.І., Холоменюк М.В.// МОН України, НТУ «Дніпровьска політехніка». - Дніпро. - 2019. - 26 с.

 • Навчальні дисципліни (на поточний навчальний рік)


 • Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Магістр


 • 1. Динаміка стаціонарних установок шахт
 • 2. Електрифікація відкритих гірничих робіт
 • 3. Електропостачання гірничих підприємств
 • 4. Енергозбереження на гірничих підприємствах
 • 5. Інноваційні рішення в гірничій механіці
 • 6. Основи динаміки гірничих і збагачувальних машин
 • 7. Ремонт, монтаж, наладка та експлуатація гірничого обладнання
 • 8. Технологія ремонту, монтажу та наладки стаціонарних установок гірничих підприємств
 • 9. Технологія ремонту і монтажу гірничих машин та електрообладнання
 • 10. Технологія ремонту і монтажу гірничого обладнання

 • Навчальні плани

  Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Магістр


 • 1. Навчальний план магістрів у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністью 184 «Гірництво», спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». гр. 184м-18-1 ММФ. 2018-2020 н.р.
 • 2. Навчальний план магістрів у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністью 184 «Гірництво», спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». гр. 184м-19-1 ММФ. 2019-2021 н.р.

 • Освітньо-професійні програми вищої освіти

  Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Магістр


 • 1. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Галузь знань – 18 «Виробництво та технології». Спеціальність – 184 «Гірництво». Освітній ступінь - магістр. Спеціалізації:..., «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств», .../ Бондаренко В.І., Почепов В.М., Коровяка Є.А., Салов В.О., Собко Б.Ю., Корсунський Г.Я., Пчолкін Г.Д., Шевченко С.В., Голінько В.І., Яворська О.О., Терещук Р.М., Григор’єв О.Є., Заболотна Ю.О., Самуся В.І., Оксень Ю.І., Кузін Ю.Л.// МОН України, НТУ «Дніпровьска політехніка». - Дніпро. - 2018. - 53 с.
 • 2. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Галузь знань – 18 «Виробництво та технології». Спеціальність – 184 «Гірництво». Освітній ступінь - магістр. Спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств» / Самуся В.І., Оксень Ю.І., Холоменюк М.В.// МОН України, НТУ «Дніпровьска політехніка». - Дніпро. - 2019. - 18 с.


 • Навчальні дисципліни (на поточний навчальний рік)

  Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Гідравліка
 • 2. Термодинаміка та теплопередача

 • Навчальні дисципліни (на поточний навчальний рік)

  Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка

 • Навчальні дисципліни (на поточний навчальний рік)

  Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

  Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Проєктування стаціонарних установок гірничих підприємств
 • 2. Гідравліка та гідропривід гірничих машин

 • Навчальні дисципліни (на поточний навчальний рік)

  Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

  Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Основи теплотехніки та енергетичні установки

 • © 2006-2020 Інформація про сайт