Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Нормативне забезпечення навчальних дисциплін • Навчальні дисципліни (на поточний навчальний рік)


 • Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Бакалавр


 •  Водовідливні та вентиляторні установки
 •  Діагностика гірничого обладнання
 •  Енергомеханiчнi комплекси гiрничого виробництва
 •  Пневматичні установки гірничих підприємств
 •  Теплообмін та теплоенергетичні установки
 •  Термодинаміка
 •  Установки для кондиціонування повітря шахт
 •  Шахтні підйомні установки
 •  Комп'ютерні технології гірничої механіки

 • Нормативні навчальні дисципліни (2020 рік вступу)


 • Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • «Енергомеханiчнi комплекси гiрничого виробництва»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус

 • Вибіркові навчальні дисципліни (навчальний рік 2021-2022)


 • Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • «Водовідливні та вентиляторні установки»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус

 • «Гідравліка та гідропривід гірничих машин»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус

 • «Теплообмін та теплоенергетичні установки»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус

 • «Термодинаміка»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • Вибіркові навчальні дисципліни (навчальний рік 2022-2023)


 • Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Бакалавр  «Гідравліка та гідропривод гірничих машин»

 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • «Термодинаміка»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • «Теплообмін та теплоенергетичні установки»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • «Водовідливні та вентиляторні установки»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • «Гірничі  машини»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • «Шахтні підйомні установки»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • «Пневматичні установки гірничих підприємств»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • «Установки для кондиціонування повітря шахт»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • «Проектування та експлуатація транспортних комплексів гірничих підприємств»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • «Комп'ютерні технології гірничої механіки»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • «Діагностика гірничого обладнання»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • «Гідротранспорт на гірничих підприємствах»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус • Програми навчальних практик 

  бакалавра спеціальності 184 Гірництво 

 • Навчальна практика (геодезична)
 • Навчальна практика (геологічна)
 • Навчально-ознайомча практика.
 • Програма виробничої практики
 • Програма передатестаційної практики
 •  


  Навчальні плани

  Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Навчальний план бакалаврів у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністью 184 «Гірництво», спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». гр. 184-16-1 ММФ. 2016-2020 н.р.
 • 2. Навчальний план бакалаврів у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністью 184 «Гірництво», спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». гр. 184-17-1 ММФ. 2017-2021 н.р.
 • 3. Навчальний план бакалаврів у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністью 184 «Гірництво», спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». гр. 184-18-1 ММФ. 2018-2022 н.р.
 • 4. Навчальний план бакалаврів у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністью 184 «Гірництво», спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». гр. 184-19-1 ММФ. 2019-2023 н.р.

 • Освітньо-професійні програми вищої освіти

  Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Бакалавр

 • 1. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Галузь знань – 18 «Виробництво та технології». Спеціальність – 184 «Гірництво». Освітній ступінь - бакалавр / МОН України, НТУ «Дніпровьска політехніка». - Дніпро. - 2018. - 93 с.
 • 2. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Галузь знань – 18 «Виробництво та технології». Спеціальність – 184 «Гірництво». Освітній ступінь - бакалавр / МОН України, НТУ «Дніпровьска політехніка». - Дніпро. - 2019. - 69 с.
 • 3. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Галузь знань – 18 «Виробництво та технології». Спеціальність – 184 «Гірництво». Освітній ступінь - бакалавр / МОН України, НТУ «Дніпровьска політехніка». - Дніпро. - 2020. - 32 с.
 • 4. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Галузь знань – 18 «Виробництво та технології». Спеціальність – 184 «Гірництво». Освітній ступінь - бакалавр / МОН України, НТУ «Дніпровьска політехніка». - Дніпро. - 2021. - 37 с.

 • Навчальні дисципліни (на поточний навчальний рік)


 • Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Магістр


 • 1. Динаміка стаціонарних установок шахт
 • 2. Електрифікація відкритих гірничих робіт
 • 3. Електропостачання гірничих підприємств
 • 4. Енергозбереження на гірничих підприємствах
 • 5. Інноваційні рішення в гірничій механіці
 • 6. Основи динаміки гірничих і збагачувальних машин
 • 7. Технологія ремонту, монтажу та наладки стаціонарних установок гірничих підприємств
 • 8. Технологія ремонту і монтажу гірничих машин та електрообладнання
 • 9. Технологія ремонту і монтажу гірничого обладнання

 • Навчальні плани

  Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Магістр


 • 1. Навчальний план магістрів у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністью 184 «Гірництво», спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». гр. 184м-18-1 ММФ. 2018-2020 н.р.
 • 2. Навчальний план магістрів у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністью 184 «Гірництво», спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств». гр. 184м-19-1 ММФ. 2019-2021 н.р.

 • Освітньо-професійні програми вищої освіти

  Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 184 «Гірництво»

  Освітній рівень: Магістр


 • 1. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Галузь знань – 18 «Виробництво та технології». Спеціальність – 184 «Гірництво». Освітній ступінь - магістр. Спеціалізації:..., «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств», .../ Бондаренко В.І., Почепов В.М., Коровяка Є.А., Салов В.О., Собко Б.Ю., Корсунський Г.Я., Пчолкін Г.Д., Шевченко С.В., Голінько В.І., Яворська О.О., Терещук Р.М., Григор’єв О.Є., Заболотна Ю.О., Самуся В.І., Оксень Ю.І., Кузін Ю.Л.// МОН України, НТУ «Дніпровьска політехніка». - Дніпро. - 2018. - 53 с.
 • 2. Освітньо-професійна програма вищої освіти. Галузь знань – 18 «Виробництво та технології». Спеціальність – 184 «Гірництво». Освітній ступінь - магістр. Спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств» / Самуся В.І., Оксень Ю.І., Холоменюк М.В.// МОН України, НТУ «Дніпровьска політехніка». - Дніпро. - 2019. - 18 с.


 • Навчальні дисципліни (на поточний навчальний рік)

  Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Гідравліка
 • 2. Термодинаміка   Силабус

 • Навчальні дисципліни (на поточний навчальний рік)

  Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

  Cпеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка  Силабус

 • Нормативні навчальні дисципліни (2019 рік вступу)

  Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

  Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Гідравліка та гідропривід (нормативний термін навчання)
 • 2. Гідравліка та гідропривід (скорочений термін навчання)
 • 3. Теплотехніка
 • Силабус

 • Вибіркові навчальні дисципліни (2019 рік вступу)

  Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

  Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • Блок 1

 • Проєктування стаціонарних установок
 • Силабус
 • Блок 2

 • Проєктування стаціонарних установок гірничих підприємств
 • Силабус

 • Нормативні навчальні дисципліни (2020 рік вступу)

  Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

  Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Гідравліка та гідропривід (нормативний термін навчання)
 • 2. Гідравліка та гідропривід (скорочений термін навчання)
 • 3. Теплотехніка
 • Силабус

 • Навчальні дисципліни (на минулий рік)

  Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

  Спеціальність: 132 «Матеріалознавство»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Гідравліка та гідропривід
 • 2. Теплотехніка

 • Навчальні дисципліни (на поточний навчальний рік)

  Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

  Спеціальність: 132 «Матеріалознавство»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Гідравліка та гідропривід
 • Силабус
 • 2. Теплотехніка

 • Навчальні дисципліни (на поточний навчальний рік)

  Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

  Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

  Освітній рівень: Бакалавр


 • 1. Основи теплотехніки та енергетичні установки
 • Вибіркові дисципліни

  Для студентів магістрів 2021 року вступу

  «Енергозбереження на гірничих підприємствах»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус
 • «Динаміка стаціонарних установок шахт»


 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус
  «Навички Soft Skils в інженерній діяльності»

 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус
  «Сучасні аспекти використання георесурсів при закритті шахт»

 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус
  «Комп'ютерне  моделювання при синтезі технологій на гірничому підприємстві»

 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус
 • «Блокчейн технології  в гірництві»

 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус

 • © 2006-2022 Інформація про сайт