Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЗАПРОШУЄМО ДО НАВЧАННЯ

Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

Cпеціальність: 184 «Гірництво»

Спеціалізація: «Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств»

Кваліфікаційний ступень: бакалавр, магістр.


Форми навчання: денна, денна за скороченим терміном, заочна.

Термін навчання:

бакалаврів
3 роки за денною формою для випускників технікумів;
– 4 роки за денною та заочною формою для випускників шкіл;
– 3 роки за заочною формою для випускників технікумів.

магістрів
– 1,4 року за денною та заочною формою;

Об'єкт діяльності - енергомеханічне обладнання гірничих та гірничо-збагачувальних підприємств, стаціонарні установки, комплекси, агрегати для добування та транспортування корисних копалин.

Основи знань та вмінь інженерів-електромеханіків складають фундаментальні наукові дисципліни, дисципліни з інженерної механіки та електротехніки, технологічні дисципліни.

Спеціальні знання студенти отримують при вивченні сучасних конструкцій та мето­дів проектування гірничих, стаціонарних та транспортних установок, систем електропри­воду та електропостачання гірничого виробництва, методів та засобів керування енергомеханічними комплексами гірничого виробництва, прое­ктування комплексів технологічного обладнання підйому, транспорту, водовідливу, венти­ляції, виробництва стиснутого повітря та установок для кондиціювання повітря, теплонасосних та теплоутилізаційних установок, заходів енергозбереження та підвищення надійності експлуатації гірничого обладнання.

ШПУ цвет 4.gif
© 2006-2018 Інформація про сайт